Til præster
Ledige præstestillinger
Head - ledig

Ledige præsteembeder i Aalborg Stift

Sognepræst

Embedet indebærer forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ledig med udgangen af oktober måned 2019.  Læs mere

Her offentliggøres løbende ledige præstestillinger i Aalborg Stift. 
Husk at tjekke siden jævnligt for at få sidste nyt om ledige stillinger eller se kirkeministeriets hjemmeside