Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Godt fra start

Godt fra start

Kirkeministeriet, stifterne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd har i fællesskab udarbejdet en række online menighedsrådskurserne til brug for alle aktive i menighedsråd.

Introduktion til Menighedsrådet

Brug for en generel introduktion til menighedsrådsarbejdet? 
Få mere info her:

Kursus i Kirkens bygninger

Kirkerum er et brugsrum, men er samtidig bevaringsværdig kulturarv.
Det stiller krav til, hvordan man må vedligeholde bygninger og inventar i det daglige, og vil man bygge om eller istandsætte, skal man sørge for at indhente de nødvendige godkendelser, før man går i gang.

Lær, hvad menighedsrådet har ansvar for, når det gælder kirkens bygninger og inventar:

Kursus i Daglig ledelse

En af menighedsrådets vigtigste administrative opgaver er ansvaret for den daglige ledelse af kirkens medarbejdere.

God ledelse er midlet til at opnå en god balance mellem de opgaver, der skal løses, de mål menighedsrådet har sat sig og hensynet til de ansatte ved kirken. Dvs. at skabe den gode arbejdsplads med fokus på drift, opgaver og arbejdsmiljø.

Derfor skal du som medlem af menighedsrådet kende de vigtigste rammer for ledelsesopgaven, dvs. reglerne om ansættelse, arbejdstid, ferie og sygdom. Du skal vide, hvilke opgaver menighedsrådet forventes at løse hen over året, og hvordan I kan gøre det på en god måde.

Læs mere på
www.godtfrastart.dk