aalborgstift.dk
Til præster

Information til præster i Aalborg Stift

Er du præst i Aalborg Stift? Eller overvejer du at blive det? Her på siden finder du links, stillingsopslag og andet relevant info til præster ansat i Aalborg Stift.

Tilbud om fagligt forårstilbud i homiletik

FUV arrangerer en række faglige efteruddannelseskurser for præster, der er berammet til at finde sted om foråret og skal afholdes lokalt. 

Det er tanken, at disse efteruddannelseskurser skal omfatte de pastoralteologiske fag på skift. I foråret 2020 lægges der ud med et kursustilbud i homiletik med Kjeld Slot Nielsen som ansvarlig faglektor.

Læs mere om kurset her