Nyheder

  • Fortællinger fra det uperfekte moderskab

    Præst Lotte Lyngby har taget livtag med moderskabet i sin bog ”Den mor jeg var”, hvor hun ser tilbage på sit liv som mor. Undervejs spejler hun sig i mødrene i Bibelen og lader det tunge og det svære få plads.

  • ”I sorggruppen bliver jeg støttet og forstået”

    Gymnasiepigen Maria Djernes Glintborg var i chok den første tid, efter hun havde mistet sin mor. Da hun blev klar til at bearbejde tabet startede hun i en sorggruppe i den lokale kirke, og det blev en uundværlig hjælp til at bære sorgen.

  • Biskop: Danskerne er religionsforskrækkede

    Biskop Henning Toft Bro langede ud efter religionsforskrækkelse i skolerne i sin prædiken til det officielle Aalborg. Læs prædikenen her.