Stiftet arbejder med
Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov

Aalborg Stift har i 2017 nedsat et netværk bestående af 1-2 præster fra hvert af de 14 provstier med det formål at styrke og udvikle folkekirkens indsats i forhold til mennesker med særlige behov. Målgruppen mennesker med særlige behov omfatter udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede i alle aldre.

Formål

  • at arrangere årlige kursusdage og sætte fokus på emner som bør styrkes eller udvides i folkekirkelige regi, eksempelvis udbrede kendskabet til tilbuddet om børnekonfirmander
  • at stå til rådighed for præstekollegaer, andre kirkeligt ansatte, menighedsråd og eksterne aktører, der ønsker faglig sparring eller inspiration til at rumme mennesker med særlige behov i gudstjenestelivet og den kirkelige undervisning
  • at udvikle nye tiltag og muligheder for at mennesker med særlige behov kan deltage i menigheds- og trosliv og gennem gode oplevelser knyttes tættere til folkekirken

Aktiviteter

  • Årlig stiftsgudstjeneste for udviklingshæmmede. 

Læs mere om initiativet 'Teen Klub for unge med særlige behov'. 

 

Der er rundt om i hele landet initiativer for netop den målgruppe. Klik på markøren og find kontaktoplysninger på netværksgruppens præster og læs mere om deres erfaring med mennesker med særlig behov på nedenstående kort. 

Landsnetværk 

I løbet af 2017-18 etableres stiftsnetværk for mennesker med særlige behov i alle landets 10 stifter. Som paraply for stiftsnetværkenes lokale arbejde er der af bispekollegiet i 2014 etableret et landsnetværk, bestående af lektor Lars Nymark og 2 netværkskoordinatorer fra hvert stift. Fra Aalborg Stift deltager sognepræsterne Anette Udmark og Laura Håkansson. 

Se landsnetværkets medlemmer her