Stiftet arbejder med
Mennesker med særlige behov

Mennesker med særlige behov

Aalborg Stift har i 2017 nedsat et netværk bestående af 1-2 præster fra hvert af de 14 provstier med det formål at styrke og udvikle folkekirkens indsats i forhold til mennesker med særlige behov.

Målgruppen mennesker med særlige behov omfatter udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede i alle aldre. Der er rundt om i hele landet initiativer for netop den målgruppe. Du kan kontakte følgende præster fra Aalborg Stifts netværksgruppe:

Frederikshavn Provsti
Inger Due Borré: idb@km.dk

Hjørring Søndre Provsti
Marianne Korsbæk Madsen: mm@km.dk / 20150653

Brønderslev Provsti
Steen Rughave (Brønderslev): srug@km.dk

Thisted Provsti
Gitte Ishøy (Thisted): gi@km.dk / 61681131

Sydthy Provsti
Claus Nybo: cny@km.dk

Morsø Provsti
Lars Højlund (Nykøbing Mors): lh@km.dk

Aalborg Nordre Provsti
Bodil Bolding Kristensen: bbk@km.dk / 98293056

Aalborg Vestre Provsti
Susanne Rytter, SRK@km.dk

Aalborg Østre Provsti: 
Kathrine Staghøj Liisberg, KASL@km.dk 

Jammerbugt Provsti
Anette Udmark: anud@km.dk

Hadsund Provsti
Jane Jelsbak: jj@km.dk / 30960034

Rebild Provsti
Laura Håkansson (koordinator): laha@km.dk

Læs mere om de enkelte præster og deres erfaring med mennesker med særlige behov

Formål

  • at arrangere årlige kursusdage og sætte fokus på emner som bør styrkes eller udvides i folkekirkelige regi, eksempelvis udbrede kendskabet til tilbuddet om børnekonfirmander
  • at stå til rådighed for præstekollegaer, andre kirkeligt ansatte, menighedsråd og eksterne aktører, der ønsker faglig sparring eller inspiration til at rumme mennesker med særlige behov i gudstjenestelivet og den kirkelige undervisning
  • at udvikle nye tiltag og muligheder for at mennesker med særlige behov kan deltage i menigheds- og trosliv og gennem gode oplevelser knyttes tættere til folkekirken

Aktiviteter

  • Årlig stiftsgudstjeneste for udviklingshæmmede. Den næste bliver afholdt i forbindelse med Valentinsdag i 2018.

Landsnetværk 

I løbet af 2017-18 etableres stiftsnetværk for mennesker med særlige behov i alle landets 10 stifter. Som paraply for stiftsnetværkenes lokale arbejde er der af bispekollegiet i 2014 etableret et landsnetværk, bestående af lektor Lars Nymark og 2 netværkskoordinatorer fra hvert stift. Fra Aalborg Stift deltager sognepræsterne Anette Udmark og Laura Håkansson. 

Se landsnetværkets medlemmer her