aalborgstift.dk
Stiftsadministration

Stiftsadministrationen 

Stiftsadministrationen fungerer som sekretariat for biskoppen, stiftsøvrigheden og stiftsrådet og som rådgivere for provstier, menighedsråd og menigheder i stiftet inden for jura, byggesager, personalesager og andre emner, som berører menighedsrådenes opgaver.

Kontakt til Stiftadministrationen frem til 30. marts 2020

De ansatte Aalborg Stift arbejder hjemmefra fra og med fredag den 13. marts og de næste 14 dage. Det medfører nogle ændringer i den måde, vi kan betjene jer på.

Vi opretholder den daglige drift, og vi er tilgængelige på stiftets officielle mailadresse kmaal@km.dk.

Der kan sendes direkte spørgsmål til stiftets medarbejdere. Find en oversigt her.

Stiftets fungerende kontorchef kan dagligt mellem 10.00 og 16.00 træffes telefonisk på tlf.nr.: 24963664 og i øvrigt på mail hmh@km.dk

Post til stiftets hovedpostkasse kmaal@km.dk vil blive behandlet løbende. Du er velkommen til at stile din mail til den medarbejder, du ønsker kontakt med. Vi vil sørge for, at den relevante medarbejder kontakter jer på mail eller telefon.