aalborgstift.dk
Stiftsadministration

Stiftsadministrationen 

Stiftsadministrationen fungerer som sekretariat for biskoppen, stiftsøvrigheden og stiftsrådet og som rådgivere for provstier, menighedsråd og menigheder i stiftet inden for jura, byggesager, personalesager og andre emner, som berører menighedsrådenes opgaver.

OBS: Stiftsadministrationen træffes i uge 39+40 på telefon 9818 8088 i tidsrummet kl. 9-13.