Stiftsadministration
Ansatte

Ansatte

Helle Hindsholm

Stiftskontorchef
Direkte: 96341930 / 24963664
Email: hmh@km.dk

 • Biskoppens amanuensis
 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning af provstier og menighedsråd, særligt vedr. byggesager og ansættelse af præster

Marie Johansen

Stiftsfuldmægtig
Direkte: 96341927
MJOH@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning med fokus på planlovgivning og overenskomster for kirkefunktionærer
 • Opgaver for stiftsrådet
 • Leder af Plancenter Aalborg
   

Pernille Bunk Stølefjell

Stiftsfuldmægtig
Direkte: 96341931
PEBN@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning af provstier og menighedsråd
 • Opgaver for stiftsrådet
 • Sekretariatsbetjening af Arbejdsmiljøudvalget for præster
   

Lene Mogensen

Afdelingsleder
Direkte: 96341949
LMO@km.dk

 • Sagsbehandling og rådgivning, særligt vedr. kirkeistandsættelser og kirkegårde
 • Rådgivning om takstforhold mv. i forbindelse med gravstedsaftaler samt registrering i GIAS
   

Susanna Koch

Biskoppens sekretær
Direkte: 96341950
SKO@km.dk

 • Rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster
 • KIS-ansvarlig, herunder ajourføring og vedligeholdelse af sogn.dk
 • Sekretariatsfunktion for stiftsrådet

Susanne Christensen

Kontorfuldmægtig
Direkte: 96341934
SEC@km.dk

 • HR-rådgivning vedrørende kirkefunktionærer
 • Sagsbehandler i Plancenter Aalborg
 • Sagsbehandler sognegrænser
   
 • Administration af kompetencefond og præstekjole
 • Administration af bolig og varmebidrag for præster

   

Dorthe Krogh

Kontorfuldmægtig
Direkte: 96341932
DKR@km.dk

 • FLØS-ansvarlig
 • Sagsbehandling og rådgivning i overenskomster for gravere, kirketjenere, kirkegårdsledere og -assistenter
 • HR-rådgivning for funktionærer
 • Sagsbehandler og screener i Plancenter Aalborg
 • Sagsbehandler vedr. sognegrænse, præsters flyttegodtgørelse og ansættelsesbeviser
   

Dorte Buus Gravesen

Overassistent
Direkte: 96341939
DBG@km.dk

 • Ansvar for stiftets journal, journalisering og postbehandling
 • Journalopgaven i forbindelse med screening vedrørende fysisk planlægning 
   
 • Telefonomstilling  
   

Maja Nuppenau

Assistent
Direkte: 96341929
MAJ@km.dk

 • Ad hoc kontoropgaver
 • Telefonomstilling

Anna Døssing Gunnertoft

Religionspædagogisk stiftskonsulent
Direkte: 61308025
Mail: adje@km.dk

Læs mere

Ane Stoltze Katborg

Uddannelseskonsulent

Direkte: 98297074 / 26330537
Mail: ansk@km.dk

Jeanette Højrup Søgaard (barsel)

Økonomi- og administrativ medarbejder
Direkte: 96341935
JEHS@km.dk

 • Bogholderiopgaver
 • Ansvarlig for Stiftsadministrationens interne regnskab
 • Ansvarlig for Fællesfonden, herunder Det bindende Stiftsbidrag
 • Forvaltningstilsyn for provstiudvalgenes kasser

Pouli Pedersen

Økonomimedarbejder (barselsvikar)
Direkte: 29770929 (træffes mellem kl. 9.00 og 13.00)

Pouli er ansat som økonomimedarbejder 25 timer pr. uge, foreløbigt til udgangen af juli 2020. Pouli Pedersen varetager indtil videre økonomi- og administrativ medarbejder Jeanettes Højrup Søgaards opgaver.

Mike Hvalsø Johansen

Servicemedarbejder
Direkte: 96341929
MIKJO@km.dk

 • Varetager en bred vifte af praktiske servicefunktioner
   

Lars Rasmussen Brinth

Stiftsbibliotikar
Direkte: 98188088 / 60833509
Mail: lrb@km.dk

Læs mere


OBS: Stiftsadministrationen træffes på telefon 9818 8088 kun i tidsrummet kl. 9-13. 

Kontakt
Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Tlf: 98188088

Telefontid:
Man-tor: 10.00-15.00 
Fredag: 10.00-13.00

Kontortid:
Man-tor: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14-00

Al officiel kontakt skal ske til kmaal@km.dk

Send sikkert 

Hvis du som borger ønsker at sende sikkert til Aalborg Stift, kan du kontakte stiftet via e-Boks, hvor stiftet er listet som sikker modtagermyndighed.

Du kan få hjælp til at skrive og sende besked via e-Boks her 

Menighedsråd, præster og andre med en KM-adresse sender allerede sikkert til Aalborg Stift.