Stiftsadministration
Ansatte
Ikon mennesker

Ansatte

Find kontaktoplysninger på ansatte i Aalborg Stiftsadministration.

Portræt af Helle Hindsholm

Helle Hindsholm

Stiftskontorchef
Direkte: 96341930 / 24963664
hmh@km.dk

 • Biskoppens amanuensis
 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning af provstier og menighedsråd, særligt vedr. byggesager og ansættelse af præster
Tekst: foto på vej

Louise S. Sommer

Bispesekretær

Direkte: 96341950
lss@km.dk

 • Rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med ansættelse af præster
 • KIS-ansvarlig, herunder ajourføring og vedligeholdelse af sogn.dk
 • Sekretariatsfunktion for stiftsrådet
Portræt af Marie Johansen

Marie Johansen

Chefkonsulent
Direkte: 96341927
mjoh@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Juridisk rådgivning og vejledning med fokus på planlovgivning og overenskomster for kirkefunktionærer
 • Opgaver for stiftsrådet
 • Leder af Plancenter Aalborg
Tekst: foto på vej

Anna Malena Gilstón

Administrativ medarbejder
Direkte: 96341949
amgi@km.dk  

 • Sagsbehandling og rådgivning, særligt vedr. kirkeistandsættelser og kirkegårde
 • Rådgivning om takstforhold mv. i forbindelse med gravstedsaftaler samt registrering i GIAS
   
Portræt af Pernille Bunk Stølefjell

Pernille Bunk Stølefjell

Specialkonsulent
Direkte: 96341931
pebn@km.dk

 • Juridisk sagsbehandling
 • Byggesager vedr. kirker og kirkegårde
 • Juridisk rådgivning og vejledning af provstier og menighedsråd
 • Opgaver for stiftsrådet
 • Sekretariatsbetjening af Arbejdsmiljøudvalget for præster
   
Portræt af Susanne Christensen

Susanne Christensen

Kontorfuldmægtig
Direkte: 96341934
sec@km.dk

 • HR-rådgivning vedrørende kirkefunktionærer
 • Sagsbehandler i Plancenter Aalborg
 • Sagsbehandler sognegrænser
 • Administration af kompetencefond og præstekjole
 • Administration af bolig og varmebidrag for præster

   
Portræt af Dorthe Krogh

Dorthe Krogh

Kontorfuldmægtig
Direkte: 96341932
dkr@km.dk

 • FLØS-ansvarlig
 • Sagsbehandling og rådgivning i overenskomster for gravere, kirketjenere, kirkegårdsledere og -assistenter
 • HR-rådgivning for funktionærer
 • Sagsbehandler og screener i Plancenter Aalborg
 • Sagsbehandler vedr. sognegrænse, præsters flyttegodtgørelse og ansættelsesbeviser
   
Portræt af Dorte Buus Gravesen

Dorte Buus Gravesen

Overassistent
Direkte: 96341939
dbg@km.dk

 • Ansvar for stiftets journal, journalisering og postbehandling
 • Journalopgaven i forbindelse med screening vedrørende fysisk planlægning 
 • Telefonomstilling  
   
Portræt af Maja Nuppenau

Maja Nuppenau

Assistent
Direkte: 96341929
maj@km.dk

 • Ad hoc kontoropgaver
 • Telefonomstilling
Tekst: foto på vej

Ane Sund Katborg

Uddannelseskonsulent

Direkte: 98297074 / 26330537
ansk@km.dk

Portræt af Jeanette Højrup Søgaard

Jeanette Højrup Søgaard 

Økonomi- og administrativ medarbejder
Direkte: 96341935
jehs@km.dk

 • Bogholderiopgaver
 • Ansvarlig for Stiftsadministrationens interne regnskab
 • Ansvarlig for Fællesfonden, herunder Det bindende Stiftsbidrag
 • Forvaltningstilsyn for provstiudvalgenes kasser
Portræt af Mike Hvalsø Johansen

Mike Hvalsø Johansen

Servicemedarbejder
Direkte: 96341929
mikjo@km.dk

 • Varetager en bred vifte af praktiske servicefunktioner
   
Grafik af hoved

Stiftsbibliotikar
Stillingen er vakant

 


Kontakt
Aalborg Stift
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Tlf: 98188088

Telefontid:
Man-tor: 10.00-15.00 
Fredag: 10.00-13.00

Kontortid:
Man-tor: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-14-00

Al officiel kontakt skal ske til kmaal@km.dk

Send sikkert 

Hvis du som borger ønsker at sende sikkert til Aalborg Stift, kan du kontakte stiftet via e-Boks, hvor stiftet er listet som sikker modtagermyndighed.

Du kan få hjælp til at skrive og sende besked via e-Boks.

Menighedsråd, præster og andre med en KM-adresse sender allerede sikkert til Aalborg Stift.