Stiftsadministration
Whistleblowerordning
Hånd med tusch tegner rød streg under teksten "Whistleblower"

Whistleblowerordning

Aalborg Stiftsadministration er ikke omfattet af whistleblowerordningen. Præster er omfattet af Kirkeministeriets whistleblowerordning.

Aalborg Stiftsadministration er ikke omfattet af whistleblowerordningen, da vi er under 50 ansatte. I stedet for whistleblowerordningen henviser vi til de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. klageadgang.

Begrundelse

Det fremgår af Justitsministeriets "Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område", at der etableres whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle underliggende myndigheder, som et departement har instruktionsbeføjelse over for, med 50 eller flere beskæftigede. For så vidt angår myndigheder med færre end 50 beskæftigede vil det være op til den enkelte myndighed, om der skal oprettes en separat whistleblowerordning for myndigheden.

Da Aalborg Stiftsadministration har færre end 50 beskæftigede, har vi besluttet ikke at oprette en separat ordning. Vi henviser i stedet til Kirkeministeriets whistleblowerordning.

Se Justitsministeriets ”Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område” her: Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område (justitsministeriet.dk)

Præster ansat i folkekirken er omfattet af Kirkeministeriets whistleblowerordning på Kirkeministeriets hjemmeside