Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

30.000 begivenheder i Aalborg stift i 2023

I 2023 var der knap 30.000 arrangementer, gudstjenester og kirkelige handlinger i Aalborg stifts sogne. Tallet er overordnet stabilt og vidner om en levende og vedholdende kirke med god opbakning, siger biskop Thomas Reinholdt Rasmussen.  

I perioden 2015-2023 var der 265.000 arrangementer, gudstjenester og arrangementer i Aalborg Stifts sogne med samlet 10,5 millioner deltagere. Foto fra friluftsgudstjeneste ved Budolfi kirke i 2017. 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Det summer af aktivitet i Aalborg stifts sogne. Alene i 2023 var der 1,2 millioner deltagere til knap 30.000 begivenheder.

Der var i gennemsnit 44 deltagere til gudstjenester og 57 deltagere til andre kirkelige handlinger som dåb, bryllupper, begravelser og bisættelser. 

Til arrangementer som babysalmesang, fællesspisning, koncerter, foredrag og meget andet var der gennemsnitligt 26 deltagere. Det viser de årlige kirketællinger i Aalborg stift.

I perioden 2015-2023 deltog i alt 10,5 millioner i 265.000 begivenheder i sognene. Biskop over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen, hæfter sig særligt ved stabiliteten i udbuddet og efterspørgslen over årene.

- Demografien ændrer sig, og befolkningen søger mod byerne. Alligevel viser tallene, at aktiviteten i kirkerne er levende og vedholdende. De lokale forskelle i befolkningstætheden betyder selvfølgelig, at domkirken i Aalborg vil have lettere ved at trække fulde huse end landsbykirken i Thy. Alligevel er det er meget sjældent, at præsten ligefrem må aflyse en gudstjeneste, fordi der ikke møder nogen op, siger han.

I 2023 var der kun såkaldt messefald i 50 af de 13.162 planlagte gudstjenester, så de måtte aflyses.

Selvom der langt de fleste steder er rigtig god aktivitet, er det også vigtigt at se fremad og overveje, om Aalborg stift har den rigtige folkekirkelige struktur om ti og tyve år, siger biskoppen.

- Kirken er en hjørnesten i lokalsamfundet, og så længe der er efterspørgsel på gudstjenester, vil vi være til stede. Samtidig skal vi bruge kræfterne og ressourcerne bedst muligt og træffe kloge beslutninger. Økonomien er lokalt forankret, og ønsket om at nedlægge en kirke skal komme fra menighedsrådene. Bliver et område så affolket og aktiviteten i en kirke så lav, at det giver mening at tale om at flytte den til en nærliggende kirke, vil beslutningen derfor altid ske i en fælles dialog.

Kirketællinger i Aalborg Stift

Der er ført statistik over aktiviteter i Aalborg stift siden 2015. 

 

 

 

For yderligere oplysninger og kontakt til biskoppen:

Presseansvarlig Ingeborg Marie Nielsen, tlf. 61614507, e-mail: iman@km.dk