Aktuelt
Stiftskalender

Kalender

Find kurser, workshops og konferencer samt større begivenheder i stiftet. Gudstjenester og lokale sognearrangementer findes i kirkekalenderen 

24
sep

Studietur til Helsinki

Arrangør: Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Ansøgning senest den 11. juni 2019 til Helle Rosenkvist på email hros@km.dk eller telefon 21 19 94 76. Oplys venligst navn, sogn, telefonnummer og email. Der er plads til 25 deltagere. Læs mere her.

27
sep

Landemode

Den årlige landemodegudstjeneste afholdes i domkirken, Budolfi Kirke. Prædikant ved Landemodegudstjenesten er provst Viggo Ernst Thomsen, Frederikshavn provsti. Ved gudstjenesten indsættes provst Gerda Kirstine Neergaard Jessen som provst for Aalborg vestre provsti. Der er tradition for, at så mange af Stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i Landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster. Landemodegudstjenesten er en offentlig gudstjeneste, hvor enhver er velkommen til at deltage.

29
sep

Fyld Danmarks Kirker!

Hvorfor kun opfordre til at fylde Danmarks kirker én søndag om året? Hvorfor ikke tage munden fuld og sige: Gå i kirke hver søndag! Det ville alle biskopper, præster og menighedsråd synes var rigtig dejligt, men nok også udtryk for manglende realisme – altså ønsketænkning. Vi skal være realistiske, og vi skal først og fremmest have mulighed for at vise, at det ikke bare er noget, vi siger. Kan vi overbevise det store flertal af danskere, der ikke jævnligt går i kirke, men kommer der til højtider og kirkelige handlinger om, at det er ganske ufarligt, og ovenikøbet dejligt afstressende at “ofre” en god times tid en søndag formiddag på en gudstjeneste, er vi nået et godt skridt videre. Meldingerne lyder på, at her er fællesskab, ro, varme, dejlige salmer og vægtige ord. Som vi har sagt år efter år: Pas på, det kan blive vanedannende! Fyld Danmarks Kirker er blot ét af mange forsøg på at styrke danskernes interesse for kirken også uden for juleaften. I år er det 11. år, hvilket viser, at ideen har vundet genklang mange steder. Kirke er dér, hvor folk mødes, og ordet forkyndes og når vi nu har så mange, pragtfulde gamle og nye kirker at mødes i, er det et naturligt sted at begynde. Formålet med Fyld Danmarks Kirker er at dele evangeliet med flest muligt, og erfaringen er, at mange meget hurtigt opdager, at kirken nok er et gammelt hus, men at den taler til os om emner, som også er relevante i 2019. Kirken er fællesskab, og det er et fællesskab uden pladsproblemer. Er du åben, vil menigheder overalt tage imod og åbne deres verden for nye deltagere. I år hedder Fyld Danmarks Kirker-dagen søndag den 29. september, men skulle det passe dig bedre at gå i kirken en anden søndag, er det ikke nødvendigt at spørge om lov. 29. september kan man dog være ret overbevist om, at vi er flere i kirkerne end normalt. Og det kan man kun glæde sig over. Kig i den lokale gudstjenesteliste og se, hvornår din kirke har højmesse. Vi håber, at kirkerne også i 2019 vil stjæle billedet i dagene omkring søndag 29. september og være med til at give gode oplevelser til mange. Vi ses!

29
okt

Introkursus for nyansatte

Obligatorisk introkursus for nyansatte i folkekirken med en arbejdstid på mere end 8 timer. Se programher Læs indbydelse her

05
nov

Religionspædagogisk dag: 'Folkekirken og de små børn'

For alle kirkelige ansatte og frivillige i stiftet. Se program her

07
nov

Hvad skal vi med skolen? 3.0

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, Folkekirkerne i Aalborg og Aalborg Lærerforening er endnu engang gået sammen om at styrke og sætte gang i den folkelige debat om folkeskolen, dannelse og uddannelse. Tilmelding sendes til ukso@dlf.orgsenest fredag den 25. oktober. Læs mere

18
nov

Stiftsrådsmøde

25
nov

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Kom med til en aften med spændende oplæg. Der serveres mad samt kaffe/te. Fri tilmelding senest d.20.november 2019. Læs mere og find tilmeldingher

21
jan

'Homiletisk eksegese'

FOR PRÆSTER: Kursus i Homiletik over 2 kursusdage (21. januar og 4. februar 2020) Læs mere

26
feb

Stiftsrådsmøde

14
maj

Stiftsrådsmøde

08
sep

Stiftsrådsmøde

16
nov

Stiftsrådsmøde