Til menighedsråd
Menighedsrådets opgave

Menighedsrådets opgaver


Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet skal drage omsorg for det kirkelige liv i sognet, sikre at bygninger og kirkegårde vedligeholdes og sørge for, at de ansatte ved kirke og kirkegård har en arbejdsgiver at holde sig til, og at gældende regler overholdes. Desuden skal regnskaber føres korrekt i autoriserede systemer.

Efter ansættelsesloven medvirker menighedsrådet i forbindelse med ansættelse af præster.

Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård og ansætter medarbejdere ved kirke og kirkegård, administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom.

Menighedsrådet deltager i valg af biskop, provstiudvalg og stiftsråd.

Menighedsrådet har desuden en række konkrete beføjelser i forhold til gudstjenester, herunder fastlæggelse af tidspunktet for de faste gudstjenester, forhold vedrørende konfirmation og indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.

Endelig har menighedsrådene en række forpligtelser overfor de kirkelige tilsynsmyndigheder, der er defineret i menighedsrådsloven.

Læs mere om reglerne for menighedsrådets arbejde her