Fortsæt til hovedindholdet
Til menighedsråd
Menighedsrådets opgave
Dirigent står foran kor. Tekst på billedet: du bestemmer, hvad din kirke kan

Menighedsrådets opgaver

Det er menighedsrådets opgave at drage omsorg for det kirkelige liv i sognet, sikre at bygninger og kirkegårde vedligeholdes samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. 

Menighedsrådets opgaver:

  • Styre kirkelige og administrative anliggender.
  • Sørge for at de ansatte ved kirke og kirkegård har en arbejdsgiver at   forholde sig til samt at gældende regler overholdes.
  • At føre regnskaber korrekt i autoriserede systemer.
  • Medvirken i forbindelse med ansættelse af præster.
  • Administation af kirke og kirkegård.
  • Ansættelse af medarbejdere ved kirke og kirkegård.
  • Administrerer kirkens og præsteembedets indtægter.
  • Bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom.
  • Deltage i valg af biskop, provstiudvalg og stiftsråd.

Menighedsrådet har desuden en række konkrete beføjelser i forhold til gudstjenester, herunder fastlæggelse af tidspunktet for de faste gudstjenester, forhold vedrørende konfirmation og indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.

Endelig har menighedsrådene en række forpligtelser overfor de kirkelige tilsynsmyndigheder, der er defineret i menighedsrådsloven. 

Læs vejledning for menighedsrådets arbejde