Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
Marts 2023

Marts 2023

Læs biskoppens månedshilsen

Tal håbet op

I begyndelsen af februar var jeg inviteret til Kenya med Folkekirkens Nødhjælp. Det blev en indholdsrig tur, hvor vi fik set mange af de projekter, som Folkekirkens Nødhjælp har sat i gang og virker med i landet.

Et sted var vi ude ved en skole. Det var i den nordlige provins Turkana, hvor det stort set ikke har regnet i tre-fire år, og hvor hungerskatastrofe blot er få millimeter væk. Det gælder hele Afrikas Horn. Folkekirkens Nødhjælps indsamling her i marts gælder netop dette, og jeg kan kun opfordre til at støtte, når indsamlerne kommer rundt.

Men her besøgte vi en skole midt ude i det tørre sand, og jeg kunne kun tænke på, hvad de dog fik at spise og drikke. For tørt var det. 

Særligt spændende for mig var det, at skolen var en "julekalenderskole". Som dreng gik jeg meget op i indsamlingerne gennem børnenes u-landskalender, og her stod der et lyslevende bevis på, at det nyttede. Og det var en glæde at sidde med disse børn på skolebænkene. De ville lære noget. 

Vi kom ind i en klasse, der netop havde faget ”science”, vel det, vi kalder natur/ teknologi, og de fortalte om deres bøger og om det, de lærte. Det var en glæde, for børn, der kommer i skole, har et håb om en fremtid.

Og det var det indtryk, jeg rejse hjem med: Håb. For vel var det trængselstider mange steder, og vel var der meget små kår og truende sult, men alligevel var der et håb, og en vilje til at håbe.

Det kan vi på vores breddegrader måske lære noget af. At lade os fylde med håbet. Også således, at vi kan leve i truende tider med krig i Europa, men ikke glemme håbet. 

Jeg vil nærmest kalde det en pligt for os at håbe. Håbe på lys og bedre tider. Vi skal ikke tale krisen op. Det sker af sig selv. Vi skal tale håbet op.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen