2022
Nyheder

Besøg fra Tanzania

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg har inviteret seks tanzaniere til Aalborg Stift. Det skal give mellemkirkelig indsigt og bygge menneskelig forståelse for hinandens forskellige vilkår, siger Benedikte Kühle fra stiftsudvalget.

Gæsterne kommer fra tre forskellige stifter nær Victoriasøen i Tanzania. Foto: Danmission

Den 13. - 28. september september gæster seks tanzaniere Aalborg Stift. De er inviteret af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg med Danmission som samarbejdspartner.

Her skal de to og to først besøge én menighed en uge, og efter en fællesdag den 20. september i Aalborg med biskoppen som vært, skal de besøge en anden menighed.

Værtsmenighederne er Hurup, Thy, Lillevorde-Gudumholm, Sæby, Abildgård, Frederikshavn, Østervrå og Hjørring.

Idéen med besøget er at give de danske menigheder indsigt i, og forståelse for, mennesker, der lever under helt andre vilkår, end de danske. Og med helt andre og større udfordringer, end vi kender i Danmark.

- Med globaliseringen synes der at opstå en tendens til at være meget optaget af egen navle. Interessen for andre langt væk er ikke overvældende, og der er ikke altid interesse for at hjælpe flygtninge, der kommer langt væk fra. I folkekirken er vi meget optaget af, hvordan vi kan modtage flygtninge og indvandrere, men der er også brug for fokus på krisers alvorligere konsekvenser i tredjeverdenslande, fortæller Benedikte Kühle fra Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg.

- Færre børn går i skole, færre kvinder får uddannelse, og klimabelastningen har langt større konsekvenser i Afrika end hos os. I Mellemkirkeligt Stiftsudvalg vil vi gerne vise opmærksomhed for mennesker i de dele af verden, hvor også kirkerne har langt vanskeligere vilkår end hos os, siger hun.

Præster har helt andre udfordringer

For dét at være præst i Tanzania er forbundet med helt andre vilkår, end vi kender her i Danmark. Benedikte Kühle forklarer:

- Præsterne har helt andre udfordringer end i Danmark. I Tanzania har én præst ansvar for op til ni menigheder, som skal nåes ad dårlige veje på motorcykel. Præsten forestår, foruden forkyndelse, undervisning og skal hjælpe med alskens praktiske problemer. Lønnen er ca. kr. 1000,- om måneden, og præsten skal selv dyrke en køkkenhave for at få mad på bordet. Evangelister med kort eller ingen uddannelse hjælper præsterne i arbejdet.

- Vi besluttede os, med hjælp fra Danmission, at invitere tanzanierne herop på vores regning. I stedet for, som sædvanlig, at vi rejser ned til dem (fordi vi er dem, der har pengene til at rejse). Så kan de også få den oplevelse, slutter hun.

Læs mere om Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg her