Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 

Udvalget arbejder for dialog mellem folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund både her i landet og i udlandet.

Den udfordring og den rigdom det er at møde kristne fra andre lande og andre kirkesamfund har den danske folkekirke ikke råd til at undvære.

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg stift ser det som sin opgave gennem information, tilbud om økonomisk støtte og gennem selvstændige initiativer:

  • at arbejde for øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund i stiftet
  • at arbejde for en øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og menigheder fra såvel det nære som det fjerne udland, lutherske såvel som menigheder fra andre kirker
  • at arbejde for, at flest mulige enkeltpersoner, herunder især yngre mennesker, får interesse for og deltager i internationale økumeniske møder og konferencer
  • at virke for, at det mellemkirkelige arbejde får så bredt folkekirkeligt sigte som muligt.

Inspiration til sognene
Det mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg. For at kunne udføre sit arbejde er stiftsudvalget afhængig af økonomisk støtte fra menighedsrådene. 

Samarbejde med Det mellemkirkelige Råd
Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det mellemkirkelige Råd. Det mellemkirkelige Råd består af repræsentanter for stiftsudvalgene samt to biskopper. Rådet tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne. Det mellemkirkelige Råd har sekretariat i København.

Følg arbejdet i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
Læs referater fra udvalgsmøder
 

Henning Thomsen

Formand
98160843 
hennthomsen@gmail.com

Niels Christian Kobbelgaard

Henning Toft Bro

Sten Houmøller

Christian Roar Pedersen

Peter Albek Noer

Anne Steenberg

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen

Benedikte Kühle

Vibeke Ankerstjerne Hansen

Edith Vaihøj

Hanna Pedersen

Sekretær
28971460 
hap@km.dk