Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Den udfordring og den rigdom, det er, at møde kristne fra andre lande og andre kirkesamfund, har den danske folkekirke ikke råd til at undvære.

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift har til opgave gennem information, tilbud om økonomisk støtte og gennem selvstændige initiativer:

  • at arbejde for øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund i stiftet
  • at arbejde for en øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og menigheder fra såvel det nære som det fjerne udland, lutherske såvel som menigheder fra andre kirker
  • at arbejde for at flest mulige enkeltpersoner, herunder især yngre mennesker, får interesse for og deltager i internationale økumeniske møder og konferencer
  • at virke for at det mellemkirkelige arbejde får så bredt folkekirkeligt sigte som muligt

Inspiration til sognene

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg. Stiftsudvalget er afhængig af økonomisk støtte fra menighedsrådene.

Samarbejde med Det mellemkirkelige Råd

Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det Mellemkirkelige Råd. Det Mellemkirkelige Råd består af repræsentanter for stiftsudvalgene samt to biskopper. Rådet tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne. Det Mellemkirkelige Råd har sekretariat i København. 

Stiftsudvalget

Henning Thomsen
Formand
53 70 78 16 / hennthomsen@gmail.com

Niels Christian Kobbelgaard
Domprovst

Henning Toft Bro
Biskop

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
Sognepræst

Christian Roar Pedersen
Sognepræst

Vibeke Ankerstjerne Hansen

Anne Steenberg

Sten Houmøller

Benedikte Kühle

Peter Albek Noer
Sognepræst

Edith Vaihøj

Christie Roer Askholm
Sekretær
christieroer@gmail.com