Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg
Udsnit af globus

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Inspiration til sognene

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg.

Eksterne relationer 

Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det Mellemkirkelige Råd og repræsenterer stiftet i Danske Kirkers Råd og i Folkekirkens Nødhjælps råd.

Det Mellemkirkelige Råd, der har sit sekretariat i København, tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne.

Danske Kirkers Råd er en samarbejdsorganisation med deltagelse af alle kirker og kirkelige organisationer i landet. Danske Kirkers råd arbejder bl.a. med Danske Kirkedage, Grøn Kirke og med en række økumeniske tiltag. 

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn og støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp styres af et råd med repræsentation af alle landets stifter og en række folkekirkelige og kirkelige organisationer. 

Ansøg om støtte til mellemkirkeligt arbejde

 Vi vil altid gerne hjælpe dig, og dit sogn eller provsti med at lave mellemkirkeligt og økumenisk arbejde. Specielt har vi en stor interesse for at sende unge ud for at opleve, hvordan man er kirke andre steder, men også andre, herunder økumeniske, initiativer vil vi gerne støtte. Kontakt os ved at sende os en mail på hap@km.dk eller find ansøgningsskema her. Om du er ung eller gammel, så vil vi glæde os til at se din ansøgning.

Læs referater fra udvalgsmøder.

 

Stiftsudvalget


Lisbeth Damgren 
Formand
21801750 / ldh@km.dk 
Sten Houmøller
Næstformand
Anne Steenberg
Benedikte Kühle
Edith Vaihøj
Kathrine Fischer
Lea Hoff Ringgård Lauridsen
Lennart Olsson
Rasmus Thomsen
Thomas Reinholdt Rasmussen
Vibeke Ankerstjerne Hansen
Hanna Pedersen
Sekretær
hap@km.dk