Stiftsudvalg
Mellemkirkeligt stiftsudvalg
Udsnit af globus

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg

Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Invitation til årsmøde

Der indbydes til årsmøde i MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG i Folkekirkens Hus, Aalborg Onsdag den 10. november 2021 kl. 18.00 – 21.45 under overskriften: Forfulgte Kristne, også vores ansvar? Læs mere og tilmeld dig her.

Den udfordring og den rigdom, det er at møde kristne fra andre lande og andre kirkesamfund, har den danske folkekirke ikke råd til at undvære. 
Folkekirkens mellemkirkelige arbejde har til formål at fremme kontakten mellem folkekirken og andre kirker i og udenfor landets grænser.

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift har til opgave gennem information, tilbud om økonomisk støtte og gennem selvstændige initiativer:

  • at arbejde for øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og andre menigheder og kirkesamfund i stiftet
     
  • at arbejde for en øget kontakt og dialog mellem stiftets folkekirkelige menigheder og menigheder fra såvel det nære som det fjerne udland, lutherske såvel som menigheder fra andre kirker
     
  • at arbejde for at flest mulige enkeltpersoner, herunder især yngre mennesker, får interesse for og deltager i internationale økumeniske møder og konferencer
     
  • at virke for at det mellemkirkelige arbejde får så bredt folkekirkeligt sigte som muligt

Inspiration til sognene

Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg samarbejder til to sider. Til den ene side med sognemenighederne i stiftet. Alle sognemenigheder kan hente inspiration og råd hos stiftsudvalget, hvis man ønsker kontakt med kirker i udlandet, ligesom man kan søge om støtte til konkrete mellemkirkelige projekter eller besøg.

Eksterne relationer 

Til den anden side samarbejder stiftsudvalget med Det Mellemkirkelige Råd og repræsenterer stiftet i Danske Kirkers Råd og i Folkekirkens Nødhjælps råd.

Det Mellemkirkelige Råd, der har sit sekretariat i København, tager sig af folkekirkens kontakter til andre kristne kirker og kirkesamfund i Danmark og i udlandet, tager stilling til folkekirkens medlemskab af nationale og internationale organisationer og følger arbejdet i organisationerne.

Danske Kirkers Råd er en samarbejdsorganisation med deltagelse af alle kirker og kirkelige organisationer i landet. Danske Kirkers råd arbejder bl.a. med Danske Kirkedage, Grøn Kirke og med en række økumeniske tiltag. 

Folkekirkens Nødhjælp er en folkelig hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn og støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Folkekirkens Nødhjælp styres af et råd med repræsentation af alle landets stifter og en række folkekirkelige og kirkelige organisationer. 

Ansøg om støtte til mellemkirkeligt arbejde

 Vi vil altid gerne hjælpe dig, og dit sogn eller provsti med at lave mellemkirkeligt og økumenisk arbejde. Specielt har vi en stor interesse for at sende unge ud for at opleve, hvordan man er kirke andre steder, men også andre, herunder økumeniske, initiativer vil vi gerne støtte. Kontakt os ved at sende os en mail på cra@km.dk eller find ansøgningsskema her. Om du er ung eller gammel, så vil vi glæde os til at se din ansøgning.

Læs referater fra udvalgsmøder.

 

AKTUELT: Invitation til årsmøde

Der indbydes til årsmøde i MELLEMKIRKELIGT STIFTSUDVALG i Folkekirkens Hus, Aalborg Onsdag den 10. november 2021 kl. 18.00 – 21.45 under overskriften: Forfulgte Kristne, også vores ansvar? 

Deltagelse i mødet er gratis, men kræver tilmelding. 

Tilmeld her
Klemme på en stak papir

Stiftsudvalget

Henning Thomsen
Formand
53 70 78 16 / hennthomsen@gmail.com

Henning Toft Bro
Biskop

Anne Steenberg
Stiftsrådsmedlem

Jørn Baandrup

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
Sognepræst

Christian Roar Pedersen
Sognepræst

Vibeke Ankerstjerne Hansen

Sten Houmøller

Benedikte Kühle

Edith Vaihøj

Hanna Pedersen
Sekretær
hap@km.dk