Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Invitation til Landemode 2023 

To provster bliver kreeret ved årets Landemodegudstjeneste, der finder sted 29.september 2023 i Aalborg Domkirke Budolfi Kirke.

Mange af stiftets præster, provster, biskop og stiftsamtmand i procession er et fast element ved den årlige Landemode-gudstjeneste. Foto: Lars Horn/Baghuset

Invitation

Årets Landemodegudstjeneste afholdes fredag den 29. september 2023 kl. 10.15 i Budolfi Kirke. 

Prædikant ved Landemodegudstjenesten er provst Lise Lundgreen, Brønderslev Provsti. 

Ved gudstjenesten indsættes provst Peter Jessen, som provst for Frederikshavn Provsti og provst Kristine Jersin, som provst for Rebild Provsti.

Biskoppen aflægger en beretning om årets gang i stiftet for inviterede i Folkekirkens Hus umiddelbart efter Landemodegudstjenesten.

Derefter fortsætter de egentlige Landemodeforhandlinger i Bispegården.

Landemodet er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed.

Næste års stiftspræstemøde drøftes, ligesom der redegøres for årets stiftsbog, der udkommer til advent. 

Der er tradition for, at så mange af stiftets præster, som har mulighed for det, deltager i landemodegudstjenesten tillige med tidligere præster og provster. Invitationer er udsendt primo september.

Landemodegudstjenesten er en offentlig gudstjeneste, hvor enhver er velkommen til at deltage. 

Læs tidligere Landemodeberetning her