Funktionspræster
Sygehuspræster

Sygehuspræster

Sygehuspræsterne er tilknyttet sygehuse, hospitaler og psykiatriske hospitaler landet over. De står til rådighed for både pårørende og patienter uanset sygdomsforløbet. Derudover står de også til rådighed for sundhedspersonalet, der kan have brug for at tale om svære oplevelser i forbindelse med arbejdet. Når hverdagssproget ikke længere rækker, oplever mange, at kirkens ritualer og det religiøse sprog kan være en støtte. Uanset om man er troende eller ej, kan det være en lettelse at få sat ord på svære følelser og til tider ubærlige livsvilkår.

Sygehuspræstens opgaver

  • At tilbyde samtale til patienter
  • At tilbyde samtaler til pårørende
  • At tilbyde samtaler til sundhedspersonale
  • At afholde af gudstjenester og kirkelige handlinger på sygehuset
  • At forestå kirkelige handlinger - nøddåb, vielser, m.v. - på sygehuset
  • Flere sygehuspræster deltager også i sorggruppearbejde for syge og pårørende

Læs mere om sygehuspræsternes arbejde på Folkekirken.dk

Få et indblik i arbejdet som sygehuspræst med Ruth Østergaard Poulsen.

Sygehuspræster i Aalborg Stift

 

Henriette Pedersen

Aalborg Psykiatriske Hospital

51 52 13 38 / hp@km.dk

Inge Thomsen

Aalborg Universitetshospital

23 10 09 70 / inth@km.dk

Karen Søe Pedersen

Aalborg Universitetshospital

20 25 87 22 / kspe@km.dk

Majbritt Grund Kristensen

Aalborg Universitetshospital

61 50 22 00 / mgkr@km.dk

Ole Raakjær

Aalborg Hospice Vangen

98 26 11 35 / 31 33 23 55 / or@km.dk

Gurli Møller Andreasen

Hospice Vendsyssel, Frederikshavn 

42 46 52 57 / gma@km.dk

Lene Graarup

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

23 28 06 63 / legr@km.dk

Pia Ploug Kirkegaard

Brønderslev Psykiatriske Sygehus
51 97 40 90 / pmpk@km.dk