Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg
Dannebrog i flagstand og blå himmel med solstråler bagved

Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg

Stiftsbestyrelsen har til opgave at repræsentere DSUK lokalt.

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) er stiftet med det formål at kunne bevare, udvikle og styrke den folkekirkelige indsats for danske statsborgere, som er i udlandet for at arbejde, studere eller på ferie. Hvert eneste år tager titusindvis af danskere ophold i udlandet i en kortere eller længere periode. Familier flytter ud, fordi en af ægtefællerne udstationeres, unge studerer, tager job som au pairs eller uddanner sig i et internationalt firma. Andre titusinder rejser rundt i verden.

De 53 danske sømands- og udlandskirker ligger spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat, og i havnebyer med stort dansk skibsanløb, samt i Sydslesvig. De danske sømands- og udlandskirker finder man i Europa, Asien, Australien, USA, Canada, Argentina og Jerusalem.

Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe. Langt den væsentligste del af udgifterne til kirkernes drift dækkes af indsamlede midler og udenlandsmenighedernes egne bidrag, mens Kirkeministeriet dog yder tilskud til en del af lønudgifterne til præsterne.

Med et medlemsskab af DSUK er jeres menighedsråd med til at støtte sognebørn, der er rejst ud i verden af forskellige årsager. Danske Sømands- og Udlandskirker er populært sagt folkekirke i udlandet. Et medlemskab tegnes i tre forskellige størrelser afhængig af antal sognebørn.

  • Under 1.000 sognebørn: 500 kr. p.a.
  • Mellem 1.000-5.000 sognebørn: 1.500 kr. p.a.
  • Over 5.000 sognebørn: 2.200 kr. p.a.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en landsbestyrelse, som understøttes af 10 lokale stiftsbestyrelser. Medlemmer af Aalborg Stiftsbestyrelse ses her på siden.

Se også DSUKs hjemmeside.

Regnskab og beretninger

Pen på papir med noter

Stiftsudvalget

Birgit Hjortlund
Formand
98 83 80 52 / 29 42 96 52 
birgithjortlund@hotmail.com

Ole Stevns
Næstformand
20 71 30 46 
o.stevns@gmail.com

Rita Moore
Sekretær
20 27 40 43 / rita@moore.dk

Jytte Lind Kobstrup
Kasserer
98 24 21 71 / 22 78 42 45
jytte.kobstrup@gmail.com

Kristinna Brejner
61 33 18 46 / KRKB@KM.DK

Peter Sand
22 48 49 72 / petersand@dadlnet.dk

Poul Venø
40 35 35 22 / venoe@mail.tdcadsl.dk