Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Opgaver
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Stiftsrådets opgaver

Læs her, hvad Stiftsrådets formål og opgaver er.

Stiftsrådet og dets opgaver 

I alle landets ti stifter er der nedsat et stiftsråd, som ud over biskoppen og domprovsten består af et menighedsrådsmedlem fra hvert af stiftets provstier samt én provste- og tre præsterepræsentanter. Stiftsrådet bestyrer alle kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af menighedsrådene. Stiftsrådet udskriver størrelsen af det bindende stiftsbidrag, som dog ikke kan overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte stifters ligningsområder. Stiftsrådet fastsætter også politik for udlån af stiftsmidler til de lokale kirkekasser. Der er valg til stiftsrådet hvert fjerde år. 

Stiftsrådet afholder 4 ordinære møder om året. Stiftskontoret varetager sekretariatsfunktionen. 

Stiftsrådet formål 

Stiftsrådets formål er at styrke folkekirkens liv og vækst ved at sikre bred inddragelse i overvejelser om kirkelivets udvikling. Stiftsrådet arbejder også for at fremme dialogen mellem stift, provstier, præster og menighedsråd om det, som vi er fælles om i stiftet. For at understøtte det lokale kirkelige liv kan der søges midler i stiftsrådet til støtte til projekter og tiltag, hvis de ligger inden følgende emner:

· Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster

· Formidling af kristendom

· Udviklingsprojekter inden for områderne undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende

Udvalg og råd 

Under stiftsrådet er der også en række udvalg, som arbejder med forskellige fokusområder, herunder et særskilt udvalg til at varetage det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau. Den øvrige udvalgsstruktur fastlægges af stiftsrådet.

Stiftsrådet har også repræsentanter i diverse landsdækkende råd blandt andet det Mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Nødhjælps Råd og Budgetsamrådet.

Download forretningsorden (vedtaget 11. maj 2022)