Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
August 2022

August 2022

Læs biskoppens månedshilsen.

Studiestart

En varm sensommerdag i 1993 gik jeg ind i Københavns Universitets festsal på Vor Frue Plads i København. Her blev alle vi nye studerende budt velkommen af rektor Ove Nathan, og vi så ind i en fremtid, ingen af os egentlig kunne andet end se omridset af. Hver for sig var var vi blevet optaget på et studium, og alle havde vi en forventning om de kommende år.

Hvert år i slutningen af juli kommer tallene for de optagne på de videregående uddannelser, således også i år, hvor det hurtigt kunne konstateres, at optaget for nye teologistuderende var gået ned. Der er i år færre, der begynder på teologistudiet, og derved på vejen til at blive præst, end der var i de foregående år.

Nu har de seneste to år også være gode for teologistudiet, men der kan ikke ses bort fra, at der ikke er så mange som tidligere, der kaster sig ud ad den vej.

Det kan der være mange gode grunde til: Mindre årgange eller måske karakterkravet, der alligevel kunne betyde, at der trods alt er flere, der gennemfører studiet i sidste ende.

Erfaringerne er jo, at så snart man har snuset til præstearbejdet, bliver mange optaget af det. At være præst er et arbejde med de største ting blandt levende mennesker. Det er et arbejde med mening. Og vi har virkelig brug for præster i disse år. Folkekirken efterspørges. Men der er få ansøgere på markedet, og vi har brug for flere.

Og ikke kun præster, men også organister og kirkemusikere. Kirkemusikskolerne har også brug for studerende til at bære folkekirkens flotte musikliv.

Og således kunne man blive ved. Vi har brug for gode folk på alle poster. Ikke kun præster og organister, men også gravere og kirke- og kulturmedarbejdere og alle andre, der er en del af folkekirken.

Håbet er selvfølgelig, at en større del af de nye studerende gennemfører studiet. For mit vedkommende var teologistudiet virkeligt livsforandrende. Det har sat tydelige aftryk i mig, som jeg stadig bærer i mig den dag i dag. Derfor ønskes alle de nye studerende også tillykke med deres studium og de kommende år.

Og der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at de nye studerende, sammen med alle de andre, der undervejs i uddannelsen - også de nye såkaldte §1a-studerende, der tager en teologisk overbygning på en eksisterende uddannelse - skal være hjerteligt velkomne i folkekirken. Vi glæder os, til I kommer ud. Der spørges efter jer. Der er brug for jer.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen

Læs flere månedshilsner