Fortsæt til hovedindholdet
Månedsbrev
April 2023

April 2023

Læs biskoppens månedshilsen.

75 år med kvindelige præster

I april fejrer vi 75-året for kvindelige præsters ordination.

Fra 1875 kunne kvinder studere teologi på universitetet, men først efter en lovændring i 1947 fik de mulighed for at få embede i folkekirken.

Aalborg Stift var i sin tid et af de stifter, der pressede på for at få lovgivningen ændret, og i dag kan vi glæde os over utallige dygtige præster. Vi har nemlig hverken kvindelige eller mandlige præster i Aalborg Stift. Vi har slet og ret blot præster. Præster skal nemlig ikke vurderes på deres køn, men på deres forkyndelse.

I dag er halvdelen af alle præster i folkekirken kvinder. Men i 1948 var den første ordination af tre kvindelige præster en stor begivenhed kirkepolitisk og i forhold til ligestilling mellem kønnene. Det skal vi huske på og markere.

Sidste år opfordrede alle biskopperne Kirkeministeriet til at få fjernet en bekendtgørelse, der giver menighedsråd lov til at fravælge kvindelige præster på grund af køn. Den er sjældent anvendt, og faktisk aldrig i Aalborg Stift, og synes overflødig i dag.

Jeg mener, det giver sig selv, at præster skal ansættes på baggrund af kvalifikationer, teologiske holdninger og åndelig overbevisning – ikke på grund af køn. Jeg håber derfor, den nye kirkeminister vil følge vores opfordring.

Det er forunderligt for eksempel at læse Martin Luthers vurdering af præsteembedet. Den, der sidder i et præsteembede, skal forkynde evangeliet, skriver han, men Luther regner "af naturlige grunde" ikke kvinder egnede som præster.

Men hvordan hænger det så sammen? Er vi da så ikke en evangelisk-luthersk kirke nu?

Jo, for verden har heldigvis forandret sig siden Luthers tid, og der findes efter min overbevisning ingen valide argumenter i en luthersk kirke for, at kvinder ikke skal være præster. Jeg respekterer, at andre kan mene noget andet.

Vi skal huske på, at kvindens status på Luthers tid var en helt anden end i dag, og Luther benytter kun meget få perifere skriftsteder som begrundelse for, at kvinder ikke kan være præster. Det er tankevækkende, for når vi i dag regner kvinder og mænd som ligestillede, så slipper argumenterne mod kvindelige præster luthersk set op.

Hvad med friheden, kan man spørge? Må man ikke være mod kvindelige præster? Jo, tanker er toldfrie, men som ansat og frivillig i en organisation, hvor kvinder på lige fod med mænd er præster, må man acceptere og respektere sine kolleger og samarbejdspartnere for deres kvalifikationer.

Det havde man heldigvis indset i 1947, og derfor endte folkekirken med i en vis forstand at være "first-mover", som det hedder på moderne dansk, i forhold til andre af samfundets institutioner, hvor f.eks. forsvaret først tillod kvindelige officerer i 1970’erne.

En så vigtig begivenhed skal vi selvfølgelig fejre. Derfor holder Aalborg Stift også en festdag med foredrag, fortællinger og musik fredag den 28. april i Budolfi Kirke og Folkekirkens Hus i Aalborg, hvor udgangspunktet selvfølgelig er kvinder som præster, men som også grundlæggende handler om, hvad et præsteembede er.

Enhver er meget velkommen til denne dag, og der er tilmelding via Aalborg Stift.

Biskop
Thomas Reinholdt Rasmussen