Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Folkekirkens ledende parter i fælles fodslag for godt arbejdsmiljø

Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er klar med en række fælles initiativer, der skal tydeliggøre ledelsen og bekæmpe mobning. 

Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er klar med en række fælles initiativer på baggrund af en ny undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt ansatte i folkekirken. Arkivfoto: folkekirken.dk 

Pressemeddelelse, rev. af Ingeborg Marie Nielsen

Efter en omfattende undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken er der nu en række initiativer, som folkekirkens ledende parter i første omgang vil tage op. 

Biskopperne, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har siden offentliggørelsen af rapporten 24. januar holdt to møder, og parterne har forpligtet sig på et opfølgende samarbejde om bedre arbejdsmiljø i folkekirken.

Nogle af de vigtige områder er ledelse, arbejdspladsvurderinger, mobning, revision af menighedsrådsloven samt afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer. 

Desuden vil der blive arbejdet videre med at udbrede kendskabet til og brugen af de tiltag og værktøjer, der allerede er udviklet. 

Biskop i Helsingør Stift Peter Birch er en del af styregruppen bag rapporten og glæder sig over en høj jobtilfredshed, men peger også på en række udfordringer. 

- Vi har set frem til resultaterne af undersøgelsen, som giver os et mere helstøbt billede af tilstanden på folkekirkens arbejdspladser. Her er jeg glad for, at parterne er enige om, hvor og hvordan der skal sættes ind lige nu, og at vi har brug for inddragende løsninger, som forgrener sig i hele folkekirken. Det kræver tålmodighed, men vi er kommet godt i gang, siger han. 

Undersøgelsen beskriver overordnet en udpræget jobtilfredshed, sammenlignet med andre arbejdspladser, men den viser samtidig et uacceptabelt højt niveau af oplevet mobning, og at krænkende handlinger for ofte bliver håndteret utilfredsstillende. 

Den viser også særlige udfordringer for præster, herunder følelsesmæssige belastninger og modsatrettede forventninger om præstens ledelsesrolle uden for kirkerummet. 

Det peger ind i en vigtig problemstilling i undersøgelsen, nemlig at hver fjerde medarbejder er usikker på, hvem de refererer til, og det er blandt andet den usikkerhed, folkekirkens ledende parter vil imødegå med flere konkrete initiativer. 

Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen, som også er en del af styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen, ser frem til samarbejdet. 

- Vi tager undersøgelsens konklusioner meget alvorligt, og det er vigtigt, at der samarbejdes mellem de to ledelsesstrenge om det fælles mål at forbedre arbejdsmiljøet på de lokale folkekirkelige arbejdspladser. Vi ser de lokale folkekirkelige arbejdspladser som fælles arbejdspladser, derfor skal vi også sammen finde gode fælles løsninger, siger hun. 

DE NYE INITIATIVER

Undersøgelsen kalder på konkrete initiativer til professionalisering af ledelsen: 

 • Parterne vil undersøge muligheden for en mere koordineret indsats i kølvandet på de APV’er, der gennemføres med 3 års mellemrum i de to ledelsesstrenge.
 • Styregruppen bag rapporten vil udarbejde handlingsplaner for tre centrale områder i undersøgelsen: ledelse, APV og mobning.
 • Enighed om, at Lov om menighedsråd trænger til en revision. 

Kirkeministeriets stående arbejdsgruppe vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) iværksætter i 2024 tre implementeringsprojekter:

 • Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskopper i opsporing og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer.
 • Efteruddannelse af supervisorer i håndtering af følelsesmæssige belastninger. 
 • Udbredelse af faciliteret teamsamarbejde blandt præster. 

I 2025 vil APPA supplere rapporten med en afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer ved at gennemføre en anonym trivselsundersøgelse. 

RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

 • 90 % angiver, at de finder deres arbejde meningsfuldt.
 • 75 % mener, at der er gode kollegiale forhold på arbejdspladsen.
 • 2 ud af 3 vil i høj grad anbefale andre at søge ansættelse i folkekirken.
 • Hver 7. har oplevet mobning.
 • 16,4 % har været udsat for krænkende handlinger. 

Læs mere om "Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023" hos Kirkeministeriet

For yderligere oplysninger, kontakt:

 • Presseansvarlig Ingeborg Marie Nielsen, tlf.: 61614507, e-mail: iman@km.dk
 • Kommunikationskonsulent Marie Gaarden, Landsforeningen af Menighedsråd,. Tlf. 61201870