Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Arbejdsmiljødøgnet 2024

Provster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet til arbejdsmiljødøgn i Aalborg om forpligtende relationer og den nye undersøgelse af arbejdsmiljøet for folkekirkens ansatte.

Bettina Nørkjær Franch (i midten) fortalte om projektet ”Læs teologi og bliv præst,” som efterfølgende blev debatteret i grupperne. Foto: Ingeborg Marie Nielsen

Af Ingeborg Marie Nielsen

I sidste uge offentliggjorde Kirkeministeriet den ventede og omfattende rapport om det psykosociale arbejdsmiljø for alle ansatte i folkekirken.

Undersøgelsen er helt naturligt omdrejningspunktet i Aalborg Stifts arbejdsmiljødøgn 31. januar – 1. februar under overskriften forpligtende relationer. 

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen bød velkommen med et budskab om, at det bør være en spidskompetence i folkekirken at være optaget af relationer, for det skaber den både vertikalt og horisontalt.

- Vores grundlæggende forkyndelse handler jo om relationen til Gud, og den handler også om relationen til hinanden, sagde han, før han tog fat på resultaterne af undersøgelsen.

Ingen undskyldning

Rapporten viser på den ene side, at der er stor jobtilfredshed og 75 procent er glade for samarbejdet med deres kolleger. 

På den anden side har 21 procent oplevet en eller anden form for krænkende handling i forbindelse med deres arbejde. Hver syvende har oplevet mobning, og det kræver handling.

- Det er naturligvis fuldstændigt uacceptabelt, og det er vi nødt til at tage fat på. Det hænger selvfølgelig også sammen med, at folkekirken er en kompleks organisation, som i høj grad i er drevet af frivillighed, men det må ikke være en undskyldning. Folk skal kunne trives på folkekirkens arbejdspladser.

Biskoppen fremhævede blandt andet det bekymrende i, at det for en ud af fire ikke er tydeligt, hvem der er deres nærmeste leder.

- Udfordringen er, hvordan man forvalter aktiv, synlig, tydelig ledelse og samtidig fastholder en gennemdemokratiseret organisation.

Han understregede, at han ikke mener, at den to-strengede ledelsesstruktur er problemet, men at man ikke altid bruger systemet, som man skal og bør,

Biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd har arbejdet med problematikken et stykke tid og er enige om, at der skal udøves et mere aktivt tilsyn, som også handler om muligheden for at ekskludere et menighedsrådsmedlem, hvis det er en del af et arbejdsmiljøproblem. 

I nærmeste fremtid mødes biskopperne med Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd for at tale om rapportens konkrete anbefalinger.

Vigtig supervision

Herefter tog Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge rapporten under behandling og gav eksempler fra ”Evaluering af paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø". Hun understregede, at den nye undersøgelse ligesom flere andre bekræfter, at folkekirken er "bedre end sit rygte.”

Formanden er enig med biskoppen i, at problemet ikke er den to-strengede ledelsesstruktur, men den måde, systemet bliver forvaltet.

Hun fremhævede også de positive resultater om folkekirken som arbejdsplads, og at det selvfølgelig ikke er godt for den enkelte at opleve mobning.

Til gengæld er hun meget glad for rapportens anbefaling, der handler om supervison og talte for en kontinuerlig, løbende adgang og tilgang til supervision, både individuelt og i grupper.

Hun finder det lidt besynderligt, at præsterne ikke sætter deres faglighed, teologi og erfaring med sjælesorg mere på spil over for hinanden. Enhver præst bør have ”sin egen præst” eller i hvert fald sin egen supervisionsgruppe eller adgang til det, begrundede hun.

Biskoppen bakkede op om, at præsterne skal have respekt for, hvad de kan i deres eget fag, hvor sjælesorg er en del af kernen.

Han mener ligeledes, at der skal arbejdes mere med kollegaskab, for eksempel i forpligtende teams, hvor præster kan erfaringsudveksle og give supervision, som det også gribes an inden for andre faggrupper.

Modsatrettede ønsker

Undervejs talte provster, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om oplæggene og undersøgelsen i grupper, før præst og projektleder Bettina Nørkjær Franch fortalte om projektet ”Læs teologi og bliv præst.”

Hun delte rundhåndet ud af sin store viden om præsteembedets styrker og udfordringer, herunder de forpligtende relationer, som præster fungerer i.

Stiftskontorchef Helle Hindsholm fortalte om tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanters indbyrdes formelle forhold, før der var oplæg fra provster og repræsentanter om konkrete erfaringer med samarbejde i provstierne.

Dag 2 begynder med oplæg fra erhvervspsykolog Lotte Lüscher om præsteembedet og det forpligtende relationssamarbejde, hvor man bliver mødt af modsatrettede ønsker og forventninger om både at skulle gå foran og holde sig i baggrunden.

Lotte Lüscher har gennem mange år beskæftiget sig med de udfordringer for arbejdsmiljøet, der kan opstå, når man befinder sig i et krydspres af forskellige forventninger – også til ens egen indsats.