Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Kom til kursusdag om bæredygtighed på kirkegården

Grøn Kirke og Stiftsudvalget for Grøn Kirke inviterer til en spændende kursusdag i Thisted med fokus på bæredygtighed på kirkegården. Kom med og bliv inspireret til at opnå en mere bæredygtig drift af kirkegården med fokus på en øget biodiversitet.

Tilmelding til kurset er 6. september. Alle fra hele stiftet er velkomne. Arkivfoto.

Derudover vil deltagere blive introduceret til Grøn Kirkegård tjeklisten samt få en rundvisning på kirkegården i Thisted. 

Målgruppen er kirkegårdsledere, gartnere, gravere og gravermedhjælpere, samt kirkeværger eller andre, som f.eks. menighedsrådsmedlemmer og præster med interesse for kirkegården.

Kurset er d. 12. sep. fra kl. 9.45-15.00. 

Program for kursusdagen 

Kl. 09.45 Kaffe og rundstykker 

Kl. 10.00 Velkomst 

Kl. 10.10 Præsentation af Grøn Kirke og introduktion til Grøn Kirkegård tjeklisten med praktiske eksempler på biodiversitet og bæredygtige løsninger fra kirkegårde rundt om i landet v. Sofie Kure fra Grøn Kirke 

Kl. 11.00 Tid med Grøn Kirkegård tjeklisten i grupper 

Kl. 11.15 Oplæg om bæredygtige tiltag fra Jetsmark Kirkegård v. kirkegårdsleder Anne Louise Kjeldgaard 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.40 Oplæg om cirkulær kirkegård herunder genbrug og kompost v. Sofie Kure fra Grøn Kirke

 Kl. 13.10 Kirkegårdsvandring Thisted Vestre Kirkegård (Møllevej 69) v. kirkegårdsleder Lea Christensen 

Kl. 14.40 Kaffe og kage i kapellet på Vestre Kirkegård + opsamling 

Kl. 15.00 Tak for i dag

Praktisk info

Sted: Kirkecentret, Vestergade 10, 7700 Thisted. Parkering på Frederikstorv 1 (kirkens parkeringsplads)

 

Pris: Kurset er delvist dækket af stiftsmidler, og derfor koster det kun 100 kr. per person. 

 

Tilmelding og betaling sker ved at skrive til gronkirke@gronkirke.dk senest 6.september.