Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

En hjælp midt i sorgen

Tilbage i 2015 startede tre kvinder på eget initiativ en sorggruppe op for voksne i Brønderslev. Her otte år efter møder de stadig op i sognegården hver tredje fredag, og de har ikke planer om at stoppe.

Folkekirken er landets største udbyder af sorggrupper. I Brønderslev leder Annelise, Else og Birthe sammen en sorggruppe for voksne. 
Video: Sandra Rask Petersen

- Det er så meningsfyldt et arbejde at være med til at hjælpe mennesker i den svære tid, når de har mistet.

Sådan siger Else Hansen, der sammen med Annelise Strange Møller og Birthe Sørensen leder en sorggruppe for voksne i Brønderslev.

De har alle tre arbejdet i sundhedssektoren, og det er også en af grundene til, at de i 2015 startede sorggruppen op.

- Det betyder meget for mig, at jeg stadig kan bruges, selvom jeg er gået på pension. At jeg kan bruge mit gamle fag og blive ved med at lære, siger Birthe Sørensen.

Supervision og samarbejde

Inden de startede op som sorggruppeledere, var de på forskellige kurser, og de blev også tilknyttet en præst i provstiet, der hjalp dem med at tilrettelægge et sorggruppeforløb.

Nu mødes de fast med en præst hvert halve år, hvor de får svar på spørgsmål og bliver hjulpet videre, hvis noget er svært.

- Når vi får supervision, får vi nye øjne på tingene. Der bliver spurgt ind og snakket om andre måder, vi kan gå til arbejdet på. Det er vigtigt med den sparring, og også at vi har den løbende, så vi ikke kører fast i problematikker, siger Else Hansen.

Hver tredje fredag mødes de med deltagerne i to timer, og her er det vigtigt med et trygt og tillidsfuldt rum.

- Inden hvert møde planlægger vi, hvad der skal ske - men det, der hjælper mest, er deltagernes indbyrdes snak, hvor de lytter til hinanden, siger Birthe Sørensen.

Og til det supplerer Annelise Strange Møller.

- Nogle lytter mere end de taler, og de skal også have taletid, hvis de ønsker det. Det er vigtigt. Derfor skal vi være opmærksomme på at holde samtalen i gang og give alle mulighed for at byde ind.

 

Læs mere om folkekirkens sorggrupper her