Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Biskopper til minister: Afskaffelse af helligdag er et uhørt statsligt indgreb

Landets biskopper mødtes i dag med kirkeministeren, hvor de understregede, at hele processen vedrørende regeringens lovforslag om afskaffelse af store bededag er et uhørt statsligt indgreb med mangel på samtale med folkekirkens parter. 

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift, taler med DR efter mødet med kirkeministeren. Foto: Ulla Marie Haahr

PRESSEMEDDELELSE

Biskopperne har 20. januar haft møde med kirkeminister Louise Schack Elholm, hvor de har understreget, at hele processen vedrørende regeringens lovforslag om afskaffelse af store bededag er et uhørt statsligt indgreb med mangel på samtale med folkekirkens parter. Dette er helt afgørende, fordi det rokker ved forholdet mellem stat og kirke, mener biskopperne. 

”En af folkekirkens væsentlige opgaver er at fastholde staten som sekulær stat. Ved at regeringen egenhændigt afskaffer en helligdag, er staten reelt pennefører i alterbogen, og det kan hverken stat eller befolkning være tjent med. Det handler her ikke alene om folkekirken, men om forståelsen af hvad en stat er. Det er dybt bekymrende, at staten påtager sig en sådan absolut magt.” (Fra biskoppernes høringssvar til lovforslaget.) 

Biskopperne fremhæver, at folkekirken gerne går i dialog, men skal der ske ændringer af helligdage, kræver det en bred drøftelse i folkekirken. Den mulighed har hidtil ikke været til stede, fordi afskaffelsen af helligdagen er blevet præsenteret for biskopperne som en beslutning, der allerede er truffet. 

”Vi vil gerne understrege, at det ikke betyder, at helligdage ikke kan ændres. Det er sket efter langvarige processer i folkekirken, hvor de mange forskellige aktører i det kirkelige landskab har diskuteret, er blevet hørt og har nået en vis grad af enighed, som biskopperne typisk har stillet sig bag og fremlagt for ministeren, som så har bedt om dronningens stadfæstelse. Når regeringen uden om folkekirken vil afskaffe store bededag som helligdag, overskrider staten en grænse, der ikke er blevet overskredet i flere hundrede år. Det kan ikke udtrykkes kraftigt nok, hvor alvorligt dette er.” (Fra biskoppernes høringssvar til lovforslaget.) 

Der er tradition for, at fridag og helligdag følges ad. Fridagen er en sag for politikerne og arbejdsmarkedets parter, men biskopperne påpeger, at afskaffelse af fridagen er et væsentligt brud med denne tradition. 

Regeringens planer kompromitterer det folkekirkelige demokrati og balancen mellem kirke og stat. Biskopperne opfordrer derfor regeringen til at kalde sit lovforslag tilbage og indgå i den gode danske tradition for samtale.

KONTAKT

Ingeborg Marie Nielsen

Pressekonsulent, Aalborg Stift

Tlf.: 61614507 / iman@km.dk