Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Fokus på psykisk arbejdsmiljø i folkekirken

Det er helt uacceptabelt, at ansatte i folkekirken bliver mobbet og talt ned til, siger biskop Thomas Reinholdt Rasmussen.

Folkekirken er ikke et sted, hvor der er plads til mobning og nedgørelse, slår biskop Thomas Reinholdt Rasmussen fast. Foto: Lars horn/Baghuset

Den sidste uges tid har der været debat om folkekirkens arbejdsmiljø. Det skal være trygt at gå på arbejde. Det er helt afgørende. Selvfølgelig skal der være plads til at diskutere og debattere, men vi skal behandle hinanden ordentligt og tale ordentligt til hinanden.

Sådan er det heldigvis rigtig mange steder i folkekirken. Men vi kan blive meget bedre. Og det skal vi. Det understreger DR's undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

For folkekirken er ikke et sted, hvor der er plads til mobning og nedgørelse. Vi arbejder sammen, i fælles virke for folkekirkens mange vigtige opgaver. Vi arbejder også med værdier, hvor mennesker ofte sætter sig selv og egne holdninger i spil. Det skal der være rum til. Og vi skal behandle hinanden med respekt og medmenneskelighed. Alt andet er uacceptabelt.

Et spørgsmål om struktur eller kultur?

Vi skal sammen arbejde på at skabe et godt arbejdsmiljø i folkekirken. Her er det afgørende med viden om, hvad der fungerer - og også hvad der ikke fungerer. Jeg hilser derfor DR's undersøgelse og den seneste uges brede mediedækning velkommen. Det giver anledning til at skærpe fokus yderligere på området. Og det skal vi. Også her i Aalborg Stift.

Flere steder peges der på den to-strengede ledelsesstruktur som et problem. Det er ikke min erfaring, hverken som provst eller som biskop. Den to-strengede ledelsesstruktur fastholder dels præsternes forkyndelsesfrihed, dels menighedsrådene som folkekirkens tandhjul. Hvis man rokker ved dette, rokker man ved selve folkekirkens ide. Men jeg oplever heller ikke, at problemet ligger der. Det er mere et kulturspørgsmål end et strukturspørgsmål. Vi må ikke ødelægge folkekirkens struktur med løsninger, der ikke er de rette. Den to-strengede ledelsesstruktur er en del af en folkelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd tager ansvar for sit sogn og sin kirke. Hvis dette ændres, ændres tanken om, at folkekirken hviler lokalt.

Allerede nu er der ansat personalekonsulenter i flere provstier til at sikre at ansættelse finder ordentligt sted, og regnskabsmedarbejdere, der styrer løn m.m. Gode skridt på vejen, der sikrer ensartethed og lighed i ansættelse. Men arbejdsgiveransvaret er i menighedsrådene. 

Løsninger skal findes i fællesskab

I disse dage drøfter jeg med de øvrige biskopper, hvordan vi kan arbejde videre med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken. Vi skal sørge for at øge åbenheden om det, der ikke fungerer på arbejdspladserne. Vi skal skabe plads og rum til samtalen om arbejdsmiljø. Det er en opgave, vi biskopper må og skal påtage os, blandt andet ved en landsdækkende, anonym trivselsundersøgelse, som vi arbejder på sættes i værk snart.

Vi er nødt til at finde de gode løsninger i fællesskab. Med blandt andet Landsforeningen af Menighedsråd og de faglige organisationer. Vi skal sammen finde frem til gode fælles løsninger, der gør det trygt at gå på arbejde i folkekirken.

Folkekirken er fyldt med engagerede og dygtige ansatte og frivillige, der samarbejder og løfter og skaber mening for mennesker. Hver dag. Vi kan også glæde os over meget stor arbejdstilfredshed i folkekirken. Vi er faktisk generelt glade for at arbejde i folkekirken. Men hele tiden skal vi være opmærksomme på, at forholdene nogle steder kan gå skævt.

Til alle jer ansatte, vil jeg minde om, og opfordre til, at bruge de redskaber, der allerede findes.

Først og fremmest: Oplever du problemer med det psykiske arbejdsmiljø er det vigtigt at søge hjælp. Det gælder uanset, om det handler om dig eller din kollega. Kontakt nærmeste leder eller arbejdsmiljørepræsentant. Eller kontakt den øverste ledelse. Tøv ikke med dette.

Dernæst: I Aalborg Stift arbejder vi med en række konkrete tiltag for styrke arbejdsmiljøet:

  • Tæt kontakt mellem biskop, provster og menighedsråd 
  • ·FAR, folkekirkens arbejdsmiljøråd, rådgiver og vejleder om at forebygge og løse udfordringer med arbejdsmiljø og chikane på folkekirkens arbejdspladser
  • Stifterne er på vej med en whistleblowerordning
  • Arbejdsmiljø som kontinuerligt emne på dagsordenen
  • Stiftets arbejdsmiljøudvalg holder møder og kurser om arbejdsmiljø
  • Ny videns- og inspirationsside om arbejdsmiljø på vej på www.aalborgstift.dk

Endelig vil jeg understrege, at I altid kan henvende jer til provst og biskop med henblik på råd og vejledning vedrørende arbejdsmiljøet. Det skal være godt at gå på arbejde i Aalborg Stift.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen