2021
Nyheder

Ny vejledning fra biskopperne: Korte gudstjenester og ingen sang

Fra og med den 8. januar gælder nedenstående vejledning fra biskopperne. Folkekirken er fortsat åben og kan holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav. Opdateret med nye retningslinjer fra Kirkeministeriet.


7/1: Nye retningslinjer fra Kirkeministeriet ligger nu klar.
Find retningslinjerne her (link)

Overblik

GÆLDENDE RETNINGSLINJER

Gælder fra den 8. januar 2021, indtil andet er meldt ud.

 

De gældende retningslinjer er:

Folkekirken er undtaget det aktuelle forsamlingsforbud på 5 personer. Dog gælder der ved udendørs begravelser forsamlingsforbud på 50 personer.

I folkekirken gælder afstands- og arealkrav. Dvs. antallet af mennesker, der må forsamles i kirken, justeres efter disse to krav: 
 

 • Arealkrav: Antallet af gæster i kirken afhænger af, hvor mange m2 kirkens rum er. Arealkravet er 1 gæst per 7,5 meter gulvareal (ansatte og frivillige tæller ikke med).
  Det måles op af kirkens personale, og bekendtgøres med en plakat på kirkedøren (find plakater her).
   
 • Afstandskrav: Der skal sikres afstand mellem kirkegængerne for at forhindre smittespredning. Afstanden er mindst 2 meter mellem hver (familier må dog gerne sidde sammen), og der må gerne sikres større afstand end minimumskravet.

Se de fulde afstands- og arealkrav i Kirkeministeriets FAQ pkt. 2 her

 

Der gælder desuden krav om mundbind for både ansatte og gæster i de af folkekirkens lokaler med offentlig adgang, når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder dog ikke under gudstjenester eller kirkelige handlinger (dåb, begravelse, bryllup mv.) Find de specifikke regler omkring brug af mundbind her.


Vejledning fra biskopperne

Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav.

På baggrund af dette er det biskoppernes holdning, at folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitterisikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen.

Derfor bør gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare max. 30 minutter, og vi anbefaler, at man undlader fællessang. Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende. Men der må max. 5 personer samlet på samme tid.

Det vil sige, at den samlede status for folkekirkens virke er denne:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter. De skal gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
   
 • Arealkravet vil også blive skærpet. Vi afventer pt. den konkrete udmøntning fra Kirkeministeriet, der forventes at komme 7. januar. 
  OPDATERING 7/1: Arealkravet er 1 gæst per 7,5 meter gulvareal (ansatte og frivillige tæller ikke med). Læs mere øverst på siden og i Kirkeministeriets FAQ her
   
 • Sundhedsmyndigheders afstandsanbefaling bliver ændret fra 1 til 2 meter.
   
 • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden. Alternativet kan også være instrumentalmusik, afspilning af musik/salmesang, eller at menigheden nynner med lukket mund. Det er fortsat muligt at synge ved udendørs handlinger efter de retningslinjer, der gælder her, fx til begravelser.
   
 • Det bør overvejes, om nadver skal gennemføres i gudstjenesten.
   
 • Muligheden for 500 siddende deltagere til et arrangement er fjernet, og dermed også muligheden for udendørs gudstjenester.
   
 • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
   
 • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe og ældreaktiviteter mv.
   
 • Hvis der gennemføres aktiviteter i sognegården eller andre af kirkens lokaler, gælder forsamlingsforbuddet på max. 5 personer.
   
 • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet, men skal foregå under hensyntagen til areal- og afstandskrav.
   
 • Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt.

Dette gælder fra fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på max. 50 personer under hensyntagen til afstandskrav.

Eksempler på korte liturgier vil blive delt på stifternes hjemmesider.

Biskopperne

Læs også

Artikel om den nye vejledning