2021
Nyheder

Taskforce efterspørger genåbningsplan for folkekirken

Folkekirkens corona-taskforce opfordrer kirkeministeren til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. 

I brevet til kirkeministeren peger Folkekirkens corona-taskforce bl.a. på, at der er behov for at lempe arealkravet af hensyn til konfirmandforberedelsen. Arkivfoto

Folkekirkens corona-taskforce har 14. april sendt et brev til kirkeministeren med opfordring til at arbejde for en genåbningsplan for folkekirken og andre trossamfund. Taskforcen mener blandt andet, der er brug for at lempe arealkravet – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen.

Brevet lyder som følger:

Til Kirkeministeren

Folkekirkens corona-taskforce er i dialog med kirkeministeriet om en mulig plan for lempelser af restriktionerne for folkekirken og andre trossamfund

Som bekendt har folkekirken ikke presset hårdt på for en øget genåbning af folkekirken i foråret. Vores tilgang har været, at folkekirken skal behandles på linje med andre sammenlignelige sektorer.

Denne tilgang agter vi at fortsætte, men vi vil henlede opmærksomheden, at der i første omgang kan være behov for at se på en lempelse af arealkravet og på en plan for en yderligere genåbning af folkekirken og andre trossamfund – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen og de kommende konfirmationer. 

Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken.

Venlig Hilsen

Folkekirkens corona-taskforce

Peter Skov-Jakobsen, biskop i København

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

Jette Madsen, stiftskontorchef, Aarhus Stift

Asger Gewecke, stiftskontorchef, Fyens Stift