Aktuelt
Kalender

Kalender

Find kurser, workshops og konferencer for præster samt større begivenheder i stiftet. Gudstjenester og lokale sognearrangementer findes i kirkekalenderen

30
okt

Obligatorisk introkursus for nyansatte

Obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, og som er ansat det seneste år forud for kurset. Det er arbejdsgiveren, der skal tilmelde den ansatte senest den 16. oktober2018. Elektronisk tilmelding her Se programher

31
okt

Fortælleworkshop 'Fortæl livet frem'

FOR PRÆSTER, KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE OG ANDRE KIRKELIGE UNDERVISERE Tilmelding: adje@km.dk Tilmeldingsfrist: 1. oktober Læs mere

01
nov

Diakonidag

FOR ALLE INTERESSEREDE Stiftsudvalget for Diakoni indbyder til Diakonidag med temaet "Sundhed og trivsel blandt børn og unge". Tilmelding: paul-holm@mail.tele.dk eller tlf.:98255322. Tilmelding senest d. 19. okt. 2018. Læs mere

05
nov

Markus Live - et helt evangelium ord for ord

Klaus Laursen, fortæller og skuespiller, reciterer livfuldt Markusevangeliet ord for ord. En spændende mulighed for at se og høre evangeliet på en anderledes måde i et stort kirkerum. Arrangør: Bibelselskabet. Arrangementet er gratis. Mulighed for at købe enforfriskning undervejs. Læs mere

13
nov

Babysalmesang på ny 'NogetMedSalmer'

FOR PRÆSTER, ORGANISTER, KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDERE Tilmelding: adje@km.dk Tilmeldningsfrist: 22. oktober Læs mere

17
jan

Religionspædagogisk studiedag "Konfirmander – relationer og gudstjeneste"

FOR PRÆSTER, KIRKE- OG KULTURARBEJDERE OG ANDRE, DER ARBEJDER MED KONFIRMANDER Tilmelding:adje@km.dk) Tilmeldingsfrist: 10. januar 2019 Læs mere