Stiftsudvalg
Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste
Pigekor og dirigent i kirke

Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste

Udvalget består af præster, kirkemusikere og andre, der har folkekirkens gudstjenester, kirkehandlinger og kirkens sang og musik som en væsentlig del af deres daglige arbejde.

Det er udvalgets opgave:

at fungere som et kollegialt forum på stiftsplan, der kan inspirere og støtte samarbejdet mellem folkekirkens gudstjenestemedarbejdere.

  • at styrke bevidstheden om et stadigt arbejde med liturgiens forskellige værktøjer og udtryksformer.
  • at følge udviklingen i folkekirkens gudstjeneste- og musikliv, og formidle brugbare nyskabelser indenfor liturgi, kirkemusik og kirkesang.

Udvalget kan arrangere studie-, og kursusdage på stiftsplan, og udvalgets medlemmer kan konsulteres med henblik på at inspirere det lokale arbejde med gudstjenester og kirkemusik.

Udvalgets virksomhed udfolder sig i tilknytning til folkekirkens uddannelser for præster, kirkemusikere og gudstjenestemedarbejdere.

Jørgen Kjærgaard, stiftskonsulent for salme- og gudstjenestepraksis, er fast tilknyttet udvalget. Læs mere om, hvad du kan bruge stiftskonsulenten til.

Følg arbejdet i stiftsudvalget for gudstjeneste og kirkemusik:

Find referater fra udvalgsmøder her

Aktuelt

Kom til kursusdag i Folkekirkens Hus.

Find program og tilmeldingslink.

Læs mere
Klemme på stak papir

Stiftsudvalget

Anne Mette Vennegaard
Formand/organist
60 64 15 20 / organist@gugkirke.dk

Jørgen Kjærgaard
Sekretær 
96 17 75 05 / 23 63 77 70 / jkj@km.dk

Ole Dørum Jensen
Repræsentant for Stiftsrådet
98 29 68 15 / 60 16 82 03 / odjensen@stofanet.dk

Jørgen Ellekilde
Domorganist
20 77 01 49/ joel@km.dk

Henrik Strøm
Organist
29 93 44 27 / henrik.stroem@gmail.com

Caroline Sarah Lindkvist Pedersen
Kirkesanger
26 69 41 06 / Cnppedersen@gmail.com

Julius Bang Holst
Sognepræst
97 99 10 02 / jsho@km.dk

Christine Hjort Bjerre
40 68 00 60 / christinebjerre@gmail.com

Henning Toft Bro
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Helge Morre Pedersen
Pastor emeritus 
23 46 20 86 / helgemorrepedersen@outlook.dk

Find inspirationsmateriale