Stiftsudvalg
Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste

Udvalg for kirkemusik og gudstjeneste

Udvalget består af præster, kirkemusikere og andre, der har folkekirkens gudstjenester, kirkehandlinger og kirkens sang og musik som en væsentlig del af deres daglige arbejde.

Det er udvalgets opgave:

  • at fungere som et kollegialt forum på stiftsplan, der kan inspirere og støtte samarbejdet mellem folkekirkens gudstjenestemedarbejdere.
  • at styrke bevidstheden om et stadigt arbejde med liturgiens forskellige værktøjer og udtryksformer.
  • at følge udviklingen i folkekirkens gudstjeneste- og musikliv, og formidle brugbare nyskabelser indenfor liturgi, kirkemusik og kirkesang.

Udvalget kan arrangere studie-, og kursusdage på stiftsplan, og udvalgets medlemmer kan konsulteres med henblik på at inspirere det lokale arbejde med gudstjenester og kirkemusik.

Udvalgets virksomhed udfolder sig i tilknytning til folkekirkens uddannelser for præster, kirkemusikere og gudstjenestemedarbejdere.

Jørgen Kjærgaard, stiftskonsulent for salme- og gudstjenestepraksis, er fast tilknyttet udvalget. Læs mere om, hvad du kan bruge stiftskonsulenten til.

AKTUELT

Følg arbejdet i stiftsudvalget for gudstjeneste og kirkemusik. Find referater fra udvalgsmøder her

Stiftsudvalget

Henrik Strøm
Formand
29 93 44 27 /henrik.stroem@gmail.com 

Jørgen Kjærgaard
Sekretær 
96 17 75 05 / 23 63 77 70 / jkj@km.dk

Ole Dørum Jensen
98 29 68 15 / 60 16 82 03 / odjensen@stofanet.dk

Margrethe T. Østergaard
98 12 71 37 / mtoe@km.dk

Caroline Sarah Lindkvist Pedersen
26 69 41 06 / Cnppedersen@gmail.com

Lea Hoff Ringgaard Lauridsen
98 94 91 44 / 51 57 06 63 / lehl@km.dk

Anne Mette Vennegaard
60 64 15 20 / organist@gugkirke.dk

Julius Bang Holst

Christine Hjort Bjerre
40 68 00 60 / christinebjerre@gmail.com

Henning Toft Bro
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Find inspirationsmateriale