Funktionspræster
Beredskabspræster

Beredskabspræster

Det kirkelige katastrofeberedskab i Region Nordjylland har til opgave at yde hjælp ved større ulykker og katastrofer. Der ydes i princippet den samme hjælp i form af sjælesorg, gudstjenester og almindelig medmenneskelig hjælp som præster normalt yder i forbindelse med dødsfald og ulykker i sognet.

Men en katastrofe eller større ulykke har ofte et omfang og berører så mange mennesker at behovet for hjælp overstiger det, det enkelte sogn kan yde. Derfor søger katastrofeberedskabet at opbygge en struktur hvori et større antal præster bliver i stand til at hjælpe hinanden på tværs af sognegrænser. Samtidig arbejdes der tæt sammen med Region Nordjyllands kriseterapeutiske beredskab, som er baseret på Aalborg Psykiatriske hospital.

Et udvalg bestående af lederne af de enkelte regioners eller stifters katastrofeberedskaber mødes en gang om året for at udveksle erfaringer og ideer til videreudvikling.

Beredskabspræstens opgaver

  • Tilbyder sjælesorg og samtale til tilskadekomne og pårørende
  • hjælper med ritualer og mindegudstjenester
  • formidler kontakt til psykologer, psykiatere og læger
  • samarbejder med de berørtes sognepræst eller ledere i andre trossamfund
  • kan åbne kirke og sognegårde samt skabe samling for de berørte
  • kan være til stede, når efterlade skal overbringes beskeden om, at de har mistet et menneske, der står dem nær

På Folkekirken.dk kan du læse mere om det katastrofeberedskabet her

Medlemmer af katastrofeberedskabet

Henrik Busk Rasmussen

Leder
Selsøparken 13
9400 Nørresundby

Tlf: 98 17 26 91 / 23 39 10 47
E-mail: hbr@km.dk

Mette Nøhr Shaw

 

Udlandsberedskabspræst
9260 Gistrup

Tlf: 98 33 30 15 
E-mail: mns@km.dk

Sigrid Wilbrandt Kjær

 

Thisted


Tlf: 51 50 50 35
E-mail: SIKj@km.dk

Karen Søe Pedersen

Aalborg

 

Tlf: 20 25 87 22
E-mail: kspe@km.dk

Hanne Villumsen Jørgensen

Klokkeblomstvej 2
9800 Hjørring

Tlf: 21 36 19 82
E-mail: hvj@km.dk

Peter Albek Noer

Elsøvej 250, Frøslev
7900 Nykøbing M


Tlf: 23 23 10 34
E-mail: pno@km.dk

Aksel Lindy Toft

Hirtshals

Tlf: 51 67 06 61
E-mail: aklt@km.dk