Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Diakoniudvalget
Kvinde og ældre mand

Diakoniudvalget

Aalborg Stifts diakoniudvalg har til opgave at inspirere og opmuntre til diakonalt arbejde. Udvalget arbejder med vidensdeling og konkrete værktøjer til diakoni.

Udvalgets opgaver er at:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, såvel i sognene som på organisations-/institutionsniveau og ajourføre denne kortlægning
 • informere om diakoni på stiftets hjemmeside
 • arrangere debat-, kursus- og inspirationsdage om diakoni
 • inspirere til afholdelse af diakoniens dag i flest mulige sogne/provstier
 • opbygge idébank for diakonale initiativer
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • formidle erfaringer fra diakonale initiativer i andre stifter
 • stille forslag til stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer
   

Eksempler på diakonale tiltag i Aalborg Stift:

 • Ældre
 • Særligt udsatte
 • Børn/familier
 • Voksne
 • Unge

Kommende møder: 
Onsdag den 25. august kl. 12.30-15
Torsdag den 8. december kl. 12.30-15

Inspiration til diakoni 

Bliv inspireret  til nye diakonale aktiviteter.

Se inspirationsoversigten

Kop kaffe

Diakoniudvalget

Annelise Skjerning Hejlskov
Formand / sognepræst i Farstrup
98 68 60 11 / ass@km.dk

Paul Holm
Næstformand / formand for diakonkonventet i Aalborg Stift
98 25 53 22 / paul-holm@mail.tele.dk

Thomas Reinholdt Rasmussen
Biskop
98 18 80 88 / kmaal@km.dk

Lena M. Bentsen
Korshærs- og arresthuspræst
24 40 62 04 / lmb@km.dk

Helene Selmer Kristensen
Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
29 11 18 10 / hskr@km.dk

Susanne Houmøller
Referent / Leder af Den Blaa Sociale Café, Hjørring
shj@blaakors.dk

Ivana Høgagard
Sogne- og diakonipræst
24 65 46 39 / lh@km.dk

Birgitte Viftrup
Sogne- og diakonipræst
91 55 19 22 / birmo@km.dk

Mette Dencher
Sognepræst
97 74 01 21 / mde@km.dk

Nanna Elgaard Holm
KFUKS Sociale arbejde
Reden og Lærkereden, Aalborg
Studenterpræst
24 98 46 70 / naen@km.dk

Sigrid Ringström
Kirke-og kulturmedarbejder Vejgaard
23 65 90 50 / kirkekultur@vejgaardsogn.dk

FØLG DIAKONIUDVALGETS ARBEJDE

Diakoni i Aalborg Stift

Mand på cykel med lad foran

Diakoni er kommet på dagsordenen

"Der er kommet et meget større organisatorisk fokus på det." 

MERE OM...

Diakoniudvalget gennemførte i foråret 2012 en netbaseret undersøgelse af diakoniens placering i Aalborg Stifts menigheder og sogne. Se forskellige artikler og tabeller her: