Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Vejledning om håndtering af seksuelt chikane

Håndtering af seksuel chikane

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet tre vejledninger om håndtering af seksuel chikane på de folkekirkelige arbejdspladser.

Alle tre vejledninger er udarbejdet i af samarbejde med Kirkeministeriet. De er udarbejdet til brug for folkekirkens ledere og ansatte.

Den første vejledning "Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på de folkekirkelige arbejdspladser" handler om, hvordan man skal forholde sig til problematikken. 

Den anden vejledning "Procesvejledning – seksuel chikane" er som navnet siger en procesvejledning, der trin for trin giver overblik over, hvordan I skal forholde jer, hvis I står med en konkret sag.

Den sidste vejledning er ”Dialog til omgangstone”  er et dialogværktøj, der giver redskaber til, hvordan I kan sætte gang i dialogen om grænser og krænkelser.

Find de tre vejledninger på Folkekirkens IntraNet