Stiftsudvalg
Stiftsudvalg for Grøn Kirke

Stiftsudvalg for Grøn Kirke

Det grønne stiftsudvalgs formål er at fremme en bevidsthed om ansvaret for Guds skaberværk i kirkernes hverdag og tilskynde til handling til gavn for natur, klima og miljø på sogne-, provsti- og stiftsniveau. 

Udvalgets arbejde sker i samarbejde med Grøn Kirke i perioden 2017-2020. 

Mål for perioden:

  • Information om, hvordan man bliver Grøn Kirke, således at der i 2020 er 30 af stiftets kirker som er "grønne"
  • Afholde relevante informationsarrangementer til inspiration og erfaringsdeling for de grønne kirker i stiftet, samt andre med interesse for Grøn Kirke: menighedsrådsmedlemmer og kirkeligt ansatte henholdsvis provster, præster, gravere med fokus på forskellige aspekter af den grønne omstilling 
  • Der støttes op om og bidrages til oplagte aktiviteter i stiftet, som for eksempel deltagelse i Naturmødet i Hirtshals

Læs udvalgets kommissorium her

Gurli Møller Andersen

Sognepræst, Abildgård Kirke
gma@km.dk

Pia Bejlegaard

Graver, Gjøl Kirke
Pia@gjoelkirke.dk

Eva Bernhagen

Sognepræst, Læsø
evb@km.dk

Erik Villy Rasmussen

Provstisekretær, Brønderslev Provsti
evr@km.dk

Villy Steen Møller

Formand
Stiftsrådsmedlem, Frederikshavn Provsti
vismo@mail.dk

Ole Dørum Jensen

Stiftsrådsmedlem, Aalborg Nordre Provsti
odjensen@stofanet.dk

Kay Jacobsen

Stiftsrådsmedlem, Jammerbugt Provsti
kjac25@outlook.com