Stiftet
Prædikener

5. søndag efter trinitatis

17-07-2014
Annette Elmbæk Kassow
Sognepræst, Hans Egedes pastorat
754 - 54 - 60 / 192 - 834 (Tillæg til salmebog)
Peters bekendelse Jesu forudsigelse af sin lidelse, død og opstandelse
Matt. 16,13-26
Jer. 1,4-9 1. Pet. 2,4-10
h4. Vikingernes kors

Det er ferietid. Rejser man udenlands må man finde passet frem. Inde i passet ser vi billedet af "Danmarks dåbsattest", Jellingestenen (fra ca. 965). Vi kan kalde Jellingestenen med Kristus for vikingernes Kristus. Det er ikke den lidende Kristus, der er afbilledet, men den sejrende Kristus. Kong Kristus med oprejst hoved.
Det er fra brydningstiden, hvor kristendom og gammel asatro kæmpede om herredømmet. En støbeform fra ca. 950 er fundet i Trend i Himmerland, det er en støbeform til både thorshammer og kors i samme form, som fortæller, at de to religioner har levet side om side.

Hvad mon vikingerne tænkte, da de mødte kristendommen? Hvordan kan man tro på en død mand på et kors? Er det ikke svaghed? Hvordan kan stærke vikinger sætte deres lid til en mand, som andre har slået ihjel?
Korset har sandsynligvis været en anstødssten for vikinger, ligesom det har været det for så mange andre. At han, som blev vraget af mennesker, skulle være Herren? Det er svært at forstå med almindelig menneskelig forstand.
Kristus har givet gjort indtryk på vikinger, måske først efter lang tids bekendtskab?
Måske vikingerne fandt ud af, at Kristus havde en helt anderledes styrke end de ellers kendte til? At Kristus er stærk i kærlighed! Kong Kristus på Jellingestenen og på Aaby krucifikset, et andet kors (fra ca.1050), udstråler styrke. Kristus er den åndelige konge selv i døden. Den kronede Herre over himmel og jord.

h4. Korsets gåde

Kristus på korset var en anstødssten også for Peter. "Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!" Ordene kommer lige efter Peters bekendelse: "Du er Kristus, den levende Guds søn". Peters trosbekendelse indeholder endnu ikke korset. Han har slet ikke lyst til at høre Jesus fortælle om sin kommende lidelse. Han forstår det ikke.
Og det er heller ikke til at forstå. Korset er en gåde, som også Grundtvig skriver om det i salmen "Hil dig frelser og forsoner". En gåde at Jesus skulle lide og dø. Hvad betyder det? Og hvad fortæller korset om Gud?
Korset fortæller om kærlighedens pris. Kærlighed er at give alt, at udholde alt. Kærlighed kan koste blod, sved og tårer. Kærlighed kan koste livet. Det er også en menneskelig erfaring, at kærlighed koster. Korset fortæller om en kærlighed som er større end vi mennesker kan begribe. Måske det var det de så vikingerne, at Kristus er kærlighedens største og stærkeste Herre.
Peters bekendelse udtrykker, at Jesus er Kristus. Jesus er Guds salvede. Det er igennem Jesus vi lærer Gud at kende. Kristus viser os Guds ansigt. Når vi spørger: Hvordan er Gud? Er han kærlig og retfærdig? Så lyder bekendelsens svar: Vil du vide noget om Gud, må du lære Kristus at kende. Lyt til fortællingerne om ham; hvad der skete med ham i hans liv, hvad han sagde og gjorde, hvordan han mødte mennesker. Lær Kristus bedre at kande og du vil møde Gud!

Peter er ikke glad for at høre Jesus fortælle om sin kommende lidelse og død. Jesus svarer Peters protest meget skarpt: "Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." Man kan undre sig over, hvorfor Jesus svarer Peter så hårdt med ord, der rammer næsten som piskesmæld? Måske det er, fordi det er tanker, som også rører sig i Jesus selv? Jesus er et menneske og kender til angsten for lidelse og død. Han kender vejen til Jerusalem og ved det er den vej han må gå for at fuldende sin gerning. Og fristerens stemme har han hørt før i ørkenen. Også denne gang lader Jesus sig ikke lokke. Vejen til livet går gennem lidelse og død.

h4. Kristen visdom

Vi mennesker kan drømme om et let liv, et liv uden problemer og kriser. Et liv uden lidelse og smerte. Jesus viser os vejen til livet, den vej som ikke går udenom svaghed, kriser og smerte. Det er sådan virkeligheden er. Al sund tro forholder sig til virkeligheden. Vi skal ikke lave virkeligheden om for at Gud vil have med os at gøre. Vi skal ikke gøre os bedre end vi er for at kunne gå i kirke eller bede til Gud.
Der findes en kristen visdom, som ikke er klog indsigt, filosofi eller videnskab. Kristen visdom er en person; er mennesket Jesus. Han lærer os, at Gud ikke holder sig borte fra livets vanskeligheder eller fra mennesker, som er i vanskeligheder. Gud giver sig til kende i afmagten. Det er i livets fiaskoer vi lærer Gud at kende.

h4. At tage sit kors op

At følge Jesus koster. Det vidste Peter endnu ikke så meget om. Jesus viser ham og os, at det koster at "tage sit kors op og følge ham". Mange kristne har i tidens løb fået det at mærke, også Peter. I dag er der forfærdende mange kristne ude i verden, som mærker efterfølgelsens pris på deres krop med slemme forfølgelser. I vores fredelige del af verden har vi trosfrihed og langt lettere vilkår at leve under. Hvad betyder det da "at tage sit kors op?" Det er at fornægte sig selv, siger Jesus; at slippe alt sit eget. Ikke så moderne vil nogle måske sige? I vores tid handler det meget om "mig selv", hvad jeg har lyst til og brug for. Selvrealisering. Kærlighed drejer sig dog ikke om, hvad jeg har lyst til. Det er tværtimod at give alt, blive ved med det, og ikke forvente noget til gengæld. Man kan også sige, at det i stedet for at sige "jeg" gælder om at sige "du". Hvad har du, min næste brug for? Hvad er vigtigt for dig? Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du Gud brug for, at jeg vil gøre i din tjeneste?
Vi kan hver især have vore kors at bære. Det kan være afsavn vi må leve med. Der er måske noget vi meget gerne vil, men vi må give afkald for kærlighedens skyld. Det kan være et nederlag vi må leve med, en svaghed eller smerte.
Korset fortæller om en kærlighed, der elskede til døden. At vejen til liv går gennem lidelse og død. Når menneskers egoisme og selvoptagethed dør, måske bare en lille smule, kan noget nyt opstå og leve. Kan liv og fællesskab blive til. Sådan er vi kaldet ud af mørket til Guds "underfulde lys" (1. Pet. 2,9).

Vikingerne holdt op med at tage på røvertogter, da de blev kristne. Det kan man se en fin illustration af på det lille museum ved Aggersborg. Man kan sige, at vikingerne gav afkald på at røve og plyndre og slå ihjel, da de blev kristne. I stedet blev de landmænd og fiskere.
På Jellingestenen ses Kristus stående omgivet af ormeslyng. Måske et symbol på det, der står ham imod? Der er meget, der står kærligheden imod. Sommetider er det os, der står kærligheden imod. Men Kristus bliver stående! Han står der for os.

bq. Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
(DDS 192,7)