Stiftet
Kirker

8. søndag efter trinitatis

2001-08-05
"KUN Sandheden vinder!
– vore løbende valg må derfor afhænge af Formålet."

_Bøn før læsning af evangelieteksten_

"Min Jesus, lad mit hjerte få - en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må – min sjæl umistelig!" (DDS 189,1)

Hvad skal jeg vælge?

Hvilket fodtøj skal jeg tage på?
Gummistøvler, sorte lædersko, træsko, fodboldstøvler, løbesko, sandaler – eller skal det være noget helt andet?
Jaaah, - det kommer vel an på formålet.
Skal jeg slå plæne, grave køkkenhaven, spille fodbold, på arbejde – eller til fest?
Når vi kender formålet er det straks meget lettere at vælge.
Og vi vil jo gerne gøre det rigtigt.
Til en fest vader vi vel ikke rundt på de fine tæpper med beskidte støvler – for vi kommer vel ikke til fest for at irritere den, der har inviteret os.

Hvilken vej skal jeg vælge?

Når vi skal vælge hvilken vej vi vil tage, plejer vi også at have i tankerne hvor vi gerne vil hen – hvad formålet med turen er.

Markedsplads – f.eks. Hjallerup eller Vildsund.

Forestil dig, at du en dag får en billet til en af standene på et stort marked – f.eks. i Hjallerup eller Vildsund. På billetten står der, at når du kommer til en bestemt stand på markedet vil du – som gave - få alt, hvad du trænger til.
Så du tager til marked. Og det er virkeligt spændende at være der – og de handlende er rigtig i det gavmilde hjørne – der uddeles bøger, tøj, frugt, og abonnement på det ene efter det andet – du skal først betale om et halvt år.
Man kan blive helt grebet af de mange tilbud på sådan et marked – og får måske en gratis kattekilling med hjem, mod at love at passe godt på den.
Og man glemmer helt den første billet man havde fået; – at når man kom hen til en bestemt stand, ville man få alt, hvad man trængte til.

Uddrag af Jesu bjergprædiken.

Det er faktisk noget af det der fortælles om i slutningen af bjergprædikenen, hvorfra prædiketeksten er hentet.

Jesus har i bjergprædikenen nemlig sagt, "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." – dvs. så skal I få alt hvad I trænger til.
Jesu højeste ønske for vi mennesker – hans formål – med at dø for os var at vi altid skulle kunne være sammen med Gud.
Jesus kom til jorden for at give os det evige liv som gave.
Men Jesus vidste, at vi kan miste gaven – det evige liv – hvis ikke vi er meget opmærksomme.
Menneskelivet er nemlig ligeså fyldt af muligheder – som et kæmpe marked, at det ikke er sikkert, at vi når frem og får indløst billetten – og pakket Jesu gave op.
Jesus fortæller derfor 3 små historier:

1) Han siger, at vi skal gå målrettet mod gaven. Vælger vi ikke aktivt den rigtige vej, forbliver vi på en bred vej, der ikke fører frem til gaven.

2) Jesus siger også, at det er vigtigt med det rette fundamentet – man bygger ikke et hus direkte ovenpå sand, men sikrer sig et solidt fundament. Vi skal altså passe på ikke at følge løse rygter – men søge vished for, at vi er på den rette vej til gaven.

3) For som det kommer frem i teksten i dag er der nogen - "falske profeter kaldes de" - som ikke fortæller det rigtige – eller kun noget af det. De løber med halv vind. De fortæller kun det folk gerne vil høre.

Se på frugterne.

Et træ skal kendes på frugterne – hører vi i dagens tekst.
Hvordan stemmer "profetens" budskab med "profetens" liv. Bærer budskabet frugt hos profeten selv – og hvad der er meget væsentligt; stemmer det overens med Guds vilje.
Man siger at Gud er Kærlighed.
Ja! - men ikke alle med det resultat, at man tilbeder Gud.
Mange bruger i stedet budskabet om Guds kærlighed til at kræve ting af Gud.
1) F.eks. velsignelse af forhold, hvor man ikke fuldt ud lytter til Gud.
Eller
2) f.eks. et liv uden lidelse – måske endda på trods af at man selv har en stor del af skylden, fordi man ikke har villet lytte til Gud.
Stemmer det man gør ikke overens med Guds vilje – fører det ikke til målet.

Tilbeder vi den levende Gud?

Vi må derfor jævnligt spørge os selv: Tilbeder vi den levende Gud – og lader ham fylde os med sin kærlighed?
Og når vi be’r; er det så en remse vi lader vor fornuft lire af – eller er det bøn fra hjertet - fra vort inderste - til Gud vor himmelske far, hvor det er afgørende for os at Gud hører vor bøn – og hjælper os på den måde Gud i sin alvidenhed finder bedst.
Den der ikke tilbeder Gud som Gud, kan ikke skabe frugter af værdi i Guds rige.
Tilbedelse af Gud er nøglen til at forstå et sandt forhold til Gud.

Skyld og tilgivelse.

Dermed er det dog ikke sagt, at når vi gør noget forkert, ja, så er vi ikke blandt dem der tilbeder Gud. Vilkåret som menneske er at ingen af os her på jorden opnår at være uden fejl – at være uden synd.
Spørgsmålet er bare om:
1) vi er villige til at bøje os og erkende vor skyld – og bede om tilgivelse
Eller om:
2) vi slår os til tåls med at vi ikke er værre end andre, og at det dérfor nok skal gå.
Med den sidste indstilling kommer hverken en selv eller dem man vejleder frem til målet – det evige liv sammen med Gud.

Arvinger – så sandt vi lider med.

Vor kristne dåb indledes med at lovprise Gud, fordi vi dér genfødes til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi siger, at vi bliver Guds børn.
Og i epistelteksten lød det: "… når vi er børn, er vi også arvinger …"
Ja, i dåben indskrives vi som arvinger til det evige liv.
Men fortsættelsen i epistelteksten på at vi er arvinger var: "… så sandt vi lider med ham …"
Når korset tegnes over os ved vores dåb siges det, at det er til et vidnesbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
At vi tilhører Jesus Kristus - at han er vor Herre, vil sige at vi lader hans planer gå forud for vore egne planer.
Vi må lytte til ham – og følge ham i hans vejledning.
Det er en opfordring vi alle jævnligt trænger til at høre – og tage til os.

Har vi mistet visionen – så har vi lyttet til falske profeter.

Er vores overordnede mål som døbte mennesker ikke at nå frem til det evige liv hos Gud, og arbejder vi ikke målrettet på det i tilbedelse af ham, den levende Gud, der alene er tilbedelse værd, - så har vi lyttet til falske profeter.
Det kan være personer – eller strømninger i tiden.

Gud vil gerne tage imod os på ny – og prioritere for os.

Men så snart vi erkender det og beder Gud lede os på ny – indsættes vi igen som arvinger og får livsfællesskab med Gud. Der er intet Gud hellere vil, men han tvinger os ikke.
Må vi altid bæres af visionen om det evige liv sammen med Gud.
Lad det mærkes i os - og på os - ved at Gud som vor herre, er den der får lov til at prioritere vor tid, vore evner og vore penge.
Som det stod på forsiden af en avis i torsdags (KD): "Vi skal have mere at leve for – ikke mere at leve af."
Lad det evige fællesskab med Gud være visionen for vort - og andres - liv. For Livets skyld – nu og i evigheden.

AMEN.

h4. Salmer

DDS 363: Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig!

Salmen er valgt for sin stærke tilbedelse og lovprisning af den eneste levende Gud – den eneste der er værd at tilbede.

DDS 258: Kom, sandheds Ånd! Og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv.

Det er en fin klar lille salme, hvor Kristus er i centrum og vi beder om, at Gud Helligånd – sandhedens Ånd, vil vejlede os.

DDST 907: Du, som gir os liv og gør os glade

Denne salme er bl.a. valgt p.g.a. sætningerne:
1) "Uden dig (Gud) var alle hjerter kolde"
2) "Lær os én gang til hvad Jesus lærte!:"
3) "I må vælge mellem liv og død"
4) "I skal ikke tro på gyldne løgne"
5) Samt bønnen til Jesus i det sidste vers:
"Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerte blod,
vi os mit i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod."

DDS 327: Herre Jesus, stærk og mild.

Denne salme passer i sin helhed meget godt til prædikenen:
Bl.a. lyder det i 3. vers:
"hjælp os søge riget dit som det allerførste."

Ved dåb benyttes salme 854: Fyldt af glæde over livets under.
Det skyldes dels salmens ligefremme sprog om bæven for den ukendte fremtid og glæde ved dåben, hvor vi fødes på ny til liv i Kristus – til et åbent liv i tro og tillid. Og at salmen slutter med en vigtig bøn vi til stadighed må bede: "Herre, skænk os troen fuld af glæde!"
Peter Albek Noer
Sognepræst, Frøslev-Mollerup-Ovtrup-Dragstrup pastorat
363 - 258 - 907 - 327 (ved dåb: 854)
Om falske profeter
Matt. 7,15-21
Jer. 23,16-24 Rom. 8,14-17
Prædikener fra 8. søndag efter trinitatis Prædikener af Peter Albek Noer

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.