Stiftet
Kirker

Dag i året
Prædikant
Årstal
Audioprædiken
Fritekst
Kirker og medarbejdere
8. søndag efter trinitatis
(2019-08-11)
Matt. 7,15-21  -
Om falske profeter
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris Sogn
4. søndag efter påske
(2015-05-03)
Joh. 16,5-15  -
Talsmandens gerning
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Langfredag
(2015-04-04)
Matt. 27,31-56  -
Korsfæstelsen og Jesu død
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. juledag
(2014-12-27)
Matt. 10,32-42  -
Af Udsendelsestalen
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Alle Helgen
(2014-11-04)
Matt. 5,13-16  -
Jordens salt og verdens lys
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
14. søndag efter trinitatis
(2014-09-23)
Joh. 5,1-15  -
Den syge ved Betesda dam
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Kristi Himmelfartsdag
(2014-05-29)
Luk. 24,46-53  -
Jesu himmelfart
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. påskedag
(2014-04-22)
Joh. 20,1-18  -
Jesu opstandelse
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
3. søndag efter helligtrekonger
(2014-01-27)
Luk. 17,5-10  -
Om troens kraft og tjenernes vilkår
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Sidste søndag i kirkeåret
(2013-11-25)
Matt. 25,31-46  -
Verdensdommen
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
22. søndag efter trinitatis
(2013-10-27)
Matt. 18,21-35  -
Lignelsen om den gældbundne tjener
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
4. søndag efter trinitatis
(2013-06-23)
Luk. 6,36-42  -
Om at dømme andre
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. søndag i fasten
(2013-02-24)
Matt. 15,21-28  -
Den kana'anæiske kvinde
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
3. søndag i advent
(2012-12-16)
Luk. 1,67-80  -
Zakarias' lovsang
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. søndag efter trinitatis
(2012-06-18)
Luk. 14,25-35  -
Prisen for efterfølgelse
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. søndag efter påske
(2012-04-22)
Joh. 10,22-30  -
Af Den gode hyrde
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Palmesøndag
(2012-04-02)
Mark. 14,3-9  -
Salvningen i Betania
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
2. søndag efter helligtrekonger
(2012-01-14)
Joh. 4,5-26  -
Den samaritanske kvinde
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Sidste søndag i kirkeåret
(2011-11-23)
Matt. 25,31-46  -
Verdensdommen
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
1. søndag efter trinitatis
(2011-06-26)
Luk. 16,19-31  -
Lignelsen om den rige mand og Lazarus
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
Trinitatis søndag
(2011-06-19)
Joh. 3,1-15  -
Jesus og Nikodemus
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
3. søndag efter påske
(2011-05-20)
Joh. 16,16-22  -
Jesu bortgang
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat
3. søndag efter helligtrekonger
(2011-01-30)
Matt. 8,1-13  -
Helbredelsen af en spedalsk og officeren i Kapernaum
Mikael Ingmar Byrial Jensen, Sognepræst, Hasseris pastorat

Sådan bruger du søgemaskinen

- Brug fanebladet Præster og medarbejdere for information om, hvilket sogn, den pågældende er ansat i. 

- Find information om stiftets sogne, personale og kirker under Sogne.

- Benyt fanebladet Kirker for at finde fotos og historier omkring de 334 kirker i stiftet. 

- Brug Provstier for at finde kontaktinformationer på provst, provstisekretær, provstiudvalg eller for at få    overblik over pastorater og sogne i provstiet.

- Søg blandt mere end 1000 Prædikener i stiftets store prædikensamling.

 

Se opdateringer af kirkesamlingen her.