Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Medlemmer
Folk sidder til møde ved borde opstillet i en firkant

Medlemmer

Et stiftsråd består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Her er oversigten over medlemmerne i Stiftsrådet i Aalborg Stiftsråd 2021-2025.

Portræt af Karsten Konradsen

Karsten Konradsen

Formand
Morsø Provsti
kkonradsen@tdcadsl.dk

Portræt af Peter Stilling

Peter Stilling

Næstformand
Budolfi Provsti
Direkte: peter@rokade.dk

Portræt af Thomas Reinholdt Rasmussen

Thomas Reinholdt Rasmussen

Jacob Køhn Andersen

Domprovst
jaan@km.dk 

Portræt af Ole Dørum Jensen

Ole Dørum Jensen

Aalborg Nordre Provsti
odjensen@stofanet.dk

Portræt af Jørgen Nielsen

Jørgen Nielsen

Brønderslev Provsti
Direkte: 98843189 / 25447502
joergen.nielsen.try@gmail.com

Portræt af Arne Ehrenreich

Arne Ehrenreich

Frederikshavn Provsti
ehrenreich@live.dk

Portræt af Erik Kristensen

Erik Kristensen 

Hjørring Søndre Provsti
ge@bbnpost.dk 

Portræt af Anders Langdahl

Anders Langdahl

Portræt af Pernille Drøscher

Pernille Drøscher

Hadsund Provsti
droscher@post.tele.dk 

Portræt af Anne Steenberg

Anne Steenberg

Aalborg Østre Provsti
ahsteenberg@gmail.com

Portræt af Grethe Bork Kristoffersen

Grethe Bork Kristoffersen

Hjørring Nordre Provsti
frubork@gmail.com 

Portræt af Knud Borregaard

Knud Borregaard

Jammerbugt Provsti
knudborregaard@hotmail.com 

Portræt af Margit Nørgaard

Margit Nørgaard

Sydthy Provsti
aldershv.pm@gmail.com 

portræt af Ove Thingstrup Holler

Ove Thingstrup Holler

Thisted Provsti
oth@altiboxmail.dk

portræt af Lennart Olsson

Lennart Olsson

Aalborg Vestre Provsti
victorsebber@gmail.com 

portræt af Kristian Gram Schjoldager

Kristian Gram Schjoldager

Præsterepræsentant
kgsc@km.dk 

Portræt af Christian Roar Pedersen

Christian Roar Pedersen

Præsterepræsentant
crpe@km.dk 

Portræt af Rune Leo Thommassen

Rune Leo Thomassen

Præsterepræsentant
rlt@km.dk

Portræt af Mette Moesgaard Jørgensen

Mette Moesgaard Jørgensen

Provsterepræsentant
memj@km.dk 


Hvem kan sidde i Stiftsrådet?

Valgbar til Stiftsrådet som menighedsrepræsentant er enhver, der opfylder betingelserne for at kunne vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet. Valgret til Stiftsrådet har de samme, som har valgret til provstiudvalg, med undtagelse af repræsentanter for valgmenigheder.