Til præster
Vejledning til præster

Vejledning til præster

Find relevante procedurebeskrivelser, lovgivning og håndbøger for præster.

Håndbog for præster

Hvor mange friweekender har jeg ret til? Har jeg krav på efteruddannelse?
Få svar på spørgsmål om dine ansættelsesvilkår som præst:

  • løn og ansættelse
  • øvrige ansættelsesvilkår
  • ferie, fridage og fravær
  • sygdom, barsel og familieliv
  • kompetenceudvikling
  • fratræden og afsked
  • arbejdsmiljø

Find den ny Håndbog for Præster på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) her

Håndbøger på DAP

Konfirmationshjælp

I forbindelse med konfirmationen kan præsten støde ind i mange forskellige situationer, som kan være svære at agere i. Folderen Konfirmation giver vejledning i hvem, der bestemmer hvad og hvordan du som præst kan tackle de forskellige situationer.
Hent folderen her

Folder til pårørende

I forbindelse med et dødsfald, kan der hos de pårørende opstå mange spørgsmål til det praktiske omkring begravelse/bisættelse, gravsted/urnenedsættelse/
askespredning og andet. 
Hent folderen 'Når et menneske dør' her

Links til lovgivning

Læs cirkulærer, vejledninger og bekendtgørelser fra Kirkeministeriet på retsinformation.dk her

Udmeldelse af kirken

Find vejledning til kirkebogsførerne præster i håndtering af udmeldelser af folkekirken. Hent vejledningen her