Til præster
Vejledning til præster
"Instructions" på bogryg

Vejledning til præster

Find relevante procedurebeskrivelser, lovgivning og håndbøger for præster.

Bog med titlen Employee handbook

Håndbog for præster

Hvor mange friweekender har jeg ret til? Har jeg krav på efteruddannelse?
Få svar på spørgsmål om dine ansættelsesvilkår som præst:
 

  • løn og ansættelse
  • øvrige ansættelsesvilkår
  • ferie, fridage og fravær
  • sygdom, barsel og familieliv
  • kompetenceudvikling
  • fratræden og afsked
  • arbejdsmiljø

Find den ny Håndbog for Præster på Den Digitale Arbejdsplads (DAP).
 

Udsnit af hjemmesiden min digitale arbejdsplads

Håndbøger på DAP

Konfirmand med salmebog i hånden

Konfirmationshjælp

I forbindelse med konfirmationen kan præsten støde ind i mange forskellige situationer, som kan være svære at agere i. Folderen Konfirmation giver vejledning i hvem, der bestemmer hvad og hvordan du som præst kan tackle de forskellige situationer.
Hent folderen.

Blomster og jord på kiste

Folder til pårørende

I forbindelse med et dødsfald, kan der hos de pårørende opstå mange spørgsmål til det praktiske omkring begravelse/bisættelse, gravsted/urnenedsættelse/
askespredning og andet. 
Hent folderen 'Når et menneske dør'.

Dørhåndtag

Udmeldelse af kirken

Find vejledning til kirkebogsførerne præster i håndtering af udmeldelser af folkekirken. Hent vejledningen.