Ledige præstestillinger
Nyheder
Foto: Niels Clemmensen

Sognepræst

Embedet indebærer forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ledig med udgangen af oktober måned 2019. 

Embedsbeskrivelse fra Menighedsrådet: 

Vi søger en præst, der kan holde en prædiken, der forholder sig til både Evangeliet, men også hverdagen. En, der har noget på hjerte og som kan forkynde det kristne budskab for alle aldre i vore tre sogne. 

 

Vores nuværende præst har arbejdet med sorggrupper og inden for psykiatrien. Vi har også haft præster, som har arbejdet med kor, teater, kirkens korshær o.a. Vi er åbne over for, hvilket arbejdsområde vores nye præst vil arbejde med.

De kirkelige aktiviteter
 • Sogneaftener/foredrag
 • Onsdagscafé
 • Syng-sammen-aftener
 • Koncerter
 • Menighedsudflugt
 • Filmaftener
 • Kirkekaffe & "Gud og grill"
 • Friluftsgudstjeneste

Pastoratets kirker

Volstrup Kirke er fra ca. 1600 tallet og ligger nord for Volstrup i naturskønt område. Over for kirken ligger Sognehus/graverhus. Det er fra ca. 1880 og renoveret i 2017. Tæt på ligger spejderhus. Volstrup er et gårdsamfund med små og større gårde. 2 km. syd for kirken ligger byen Syvsten med ca. 160 hustande. Syvsten har borgerforening, idrætsforening med idrætshal og stadion. Her er der også opland med små og større gårde, og 5 km. øst for kirken ligger byen Ørtoft med ca. 15 husstande, med opland af små og større gårde. I Ørtoft er der en aktiv borgerforening. 

 

Understed kirke er fra ca.1200 tallet og ligger i den nordlige del af Understed i naturskønt område med ca. 60 husstande. Der er et dejligt menighedshus, hvortil der også er præstekontor. I Understed er der en aktiv borgerforening og idrætsforening med klubhus, stadion og forsamlingshus, som idrætsforeningen driver. Til Understed sogn hører også tre små byer med omkringliggende gårde: Sulbæk, Vangen og Haldbjerg. De har også alle tre aktive borgerforeninger. 

 

Karup kirke er fra 1100 tallet og ligger højt med dybe dalstrøg mod vest og nord. Der er velfærds/redskabshus ved kirken. Der er ca. 15 huse i Karup by. Det lille bysamfund har sin egen borgerforening og borgerhus, hvor borgerne samles, der er ligeledes små og større landbrug omkring i sognet.

Samarbejde 

 • Der er et bredt samarbejde mellem de tre sogne i det fælles menighedsråd og ligeså i klyngepastoratet ”De 10 kirker”
 • ”De 10 kirker” (4 samarbejdende pastorater vest for Sæby) laver fælles annoncering, står for ”Stidsholtmødet” og ikke mindst arbejder de 4 præster tæt sammen. ”De 10 kirker” arbejder med at få ansat en fælles kirke- og kulturmedarbejder.
 • Som præst i vore tre små sogne vil du således få et godt samarbejde med de 3 præster i ”Klyngepastoratet” og har derved sparringspartnere, som du kan støtte dig til, og som er lydhør over for dine ideer. Præsterne hjælper hinanden på tværs af sognene.
 • Sæbyegnens kirkehøjskole.
 • Som præst i vore sogne vil du naturligt være medlem af kirke-og kulturudvalget, som udgiver kirkebladet 4 gange årligt, og som planlægger sogneaftner, koncerter, menighedsudflugter m.v.
Formalia

Sådan søger du embedet

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. 
For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 26.august kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.


Om Pastoratet

Pastoratet har 3 kirker og 1 menighedsråd.

Tjenestebolig

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Hans Dyres Vej nr. 7, 9300 Sæby. 

Løngruppe

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Rådighedstillæg

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.  

Henvendelse

Henvendelser vedr. stillingen kan ske til menighedsrådets formand: 
Peder Dam Pedersen
Tlf. 98468035
Mobil 20300414
pdp@outlook.dk 

eller provst 
Viggo Ernst Thomsen
Mobil 51644590
veth@km.dk