Ledige præstestillinger
Nyheder

Sognepræst

NØRRETRANDERS PASTORAT: Stillingen som sognepræst i Nørre Tranders Pastorat i Aalborg Østre provsti i Aalborg Stift er ledig.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt. 

Der er til stillingen knyttet et tillæg på kr. 32.800,- årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012). 

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen. 

Sådan søger du stillingen

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 2.marts kl. 15.00. 

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

 

Ansøgningen kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.