Ledige præstestillinger
Nyheder

Sogne- og sygehuspræst

BISTRUP PASTORAT/REGION NORDJYLLAND: Stillingen som sognepræst i Bistrup Pastorat (50% af fuldtidsbeskæftigelse) og sygehuspræst ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring (50% af fuldtidsbeskæftigelse) i Hjørring Søndre provsti i Aalborg Stift er ledig med udgangen af februar 2020.

Stilling som hospitalspræst ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring og sognepræst ved Bistrupkirken, Bistrup sogn, Hjørring.

Ikke uden grund kaldes Hjørring for Vendsyssels perle. Byen ligger i kuperet terræn med kig til Vesterhavet 13 km væk. De 26.000 indbyggere kan glæde sig over en smuk bymidte, ikke mindre end fire meget forskellige parker, flere museer, teater og et varieret udbud af skoler. Fritidstilbud til alle aldre. Efter 30 minutter på motorvejen er man i Danmarks fjerdestørste by, Aalborg, eller i Aalborg Lufthavn, hvorfra der udover talrige daglige forbindelser til København er forbindelse til en lang række europæiske lande. Med tog er der timedrift mod Aarhus og København.

50% hospitalspræst ved Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Som præst på Regionshospital Nordjylland, Hjørring har du en alsidig opgave primært med samtaler med patienter, pårørende og personale, samt at være en del af det faglige arbejdsfællesskab på sygehuset, f.eks. Palliativt Team. Præsten yder typisk støtte til at formulere, være i og tolke kriserne eksistentielt og religiøst. Der forrettes nøddåb, nødvielser og andagter ved syge-og dødslejer. Der må derfor forventes skæve arbejdstider. 

Du har i høj grad mulighed for selv at præge dit arbejde med patienter, pårørende, personale og studerende i forbindelse med åndelig/ eksistentiel omsorg. Præsten kommer på ugentlige besøg på flere afdelinger, ligesom der holdes gudstjenester/ andagter på hospitalet søndage/ hverdage (i alt 20/år), samt afdelings-morgensang (i alt 16 hverdage/år). Der må påregnes lejlighedsvis undervisning/-oplæg for personalet, ligesom præsten løbende er med til at udvikle hospitalspræstestillingen i samarbejde med hospitalet. 

Alle præster i sundhedssektoren i Region Nordjylland har et fagligt fællesskab og en fælles provst, og der er mulighed for at deltage i faglig supervision. Desuden er der på landsplan et godt kollegialt fællesskab mellem præsterne i sundhedssektoren, som bl.a. mødes hvert år til fagligt inspirerende dage på Præstehøjskolen. 

50% sognepræst ved Bistrupkirken, Hjørring.

 Bistrup Sogn, der ligger i den sydlige ende af byen, blev udbygget i 60erne og 70erne. Der er dagligvareforretninger, skole og andre institutioner inden for gåafstand. Kirken er fra 1978, og der er i sognet en række aktiviteter godt bakket op af lokale frivillige. Sognet har ca. 4.300 indbyggere og der er ikke tilknyttet kirkegård. Der er i forvejen en fuldtidsansat præst, der er kirkebogsførende. 

Vi lægger vægt på en præst, der:

-  kan tolke evangeliet ind i en nutidig virkelighed på en nærværende måde aktivt vil deltage i sognets virke 

- kan møde og rumme mennesker i alle situationer

 - er en dygtig formidler Vi ønsker at arbejde for frivillighedskulturen i kirken, således at vi på sigt har flere frivillige til forskellige aktiviteter.

 Bistrupkirken er normeret med en organist (30 timer), kordegn (24 timer), 2 kirketjenere (24 t. + 24. t.), en kirke-og kulturmedarbejder (30 timer) Der er gudstjeneste hver søndag i Bistrupkirken og hver anden torsdag på ældrecentret. Endvidere et aktivt menighedsliv. Generelt er både menigheden og menighedsrådet åben for nye aktiviteter. 

Præsten må påregne et konfirmandhold. 

Vi tilbyder et job i en velfungerende kirke, med et godt arbejdsmiljø, hvor alle viser stor interesse, for kirkens liv og vækst. Provstiet har et godt kollegaskab og arbejder løbende på præsternes teologiske dygtiggørelse.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt. 

Der er en god embedsbolig fra 1998, beliggende Karlsvej 30, 9800 Hjørring, løbende opdateret og beliggende ugenert i villakvarter ved siden af skov og natur. Boligen omfatter køkken/alrum, bryggers, stue m. brændeovn, 4 værelser, to badeværelser, stor garage og brændeskur. 

Kontakter: 

Kbf. sognepræst Birte Maarup Iversen, tlf. 61 62 03 06 
Menighedsrådsformand: John Sander tlf. 29 92 74 33. 
Hjørring sdr. provsti: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, tlf. 98 92 11 90 Sygehusprovst Gerda Neergaard Jessen, tlf. 23611270 

Se også Bistrupkirkens hjemmeside: bistrupkirken.dk

Sådan søger du stillingen: 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 17.februar kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk. 

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.