Ledige præstestillinger
Nyheder

GENOPSLAG: Kbf. sognepræst

BODDUM-YDBY-HELTBORG PASTORAT: Stillingen som sognepræst i Boddum-Ydby-Heltborg Pastorat i Sydthy provsti i Aalborg Stift er ledig.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Doveroddevej 17, Boddum, 7760 Hurup Thy.

Sådan søger du stillingen

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest 2.marts kl. 15.00. 

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt. For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

 

Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.