Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljømål 2020
Notesblok med teksten 2020 Goals

Arbejdsmiljømål 2020

I 2020 skal der fortsat fokus på præster arbejdsglæde.

Arbejdsmiljøudvalget i Aalborg Stift har på sit møde den 12. november 2019 opstillet konkrete mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde. 

Udvalget opstillede følgende konkrete mål: 

1. Øge motivation og fastholdelse af arbejdsglæde for præster. 

Målet om at øge motivationen og fastholde arbejdsglæden for præster var også i 2019 et mål. Arbejdsmiljøudvalget ønsker at bevare målet i 2020, for blandt andet at sætte mere fokus på arbejdsglæde. Dette kommer blandt andet til at ske på Arbejdsmiljødøgnet i februar måned 2020, hvor alle provster og arbejdsmiljørepræsentanter er inviteret til at deltage, ligesom tillidsrepræsentanterne er inviteret til at deltage i dele af programmet den første dag. Arbejdsmiljøudvalget har fortsat fokus på, at man skal øge motivationen og fastholde arbejdsglæden for den enkelte præst. 

Arbejdsmiljøudvalget er bevidste om, at motivationen for den enkelte kan øges på flere forskellige måder, ligesom der kan være flere forskellige forhold, som medvirker til præstens arbejdsglæde. Arbejdsmiljøudvalget ønsker arbejdsmiljøgruppernes input til, hvorledes motivationen kan øges og arbejdsglæden fastholdes. 

Arbejdsmiljøudvalget ønsker, at målet for det kommende års arbejdsmiljøarbejde tages op til drøftelse på et samrådsmøde i det enkelte provsti. Når målet er blevet drøftet på et samrådsmøde ønskes en tilbagemelding af drøftelsen sendt til Arbejdsmiljøudvalget, forud for næste års arbejdsmiljødrøftelse. 

Jo mere konstruktive tilbagemeldinger udvalget får, jo mere har udvalget at arbejde med. Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Aalborg Stift ved stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell eller til medlemmerne af Arbejdsmiljøudvalget. Hvis du har forslag til andre arbejdsmiljøtemaer som Arbejdsmiljøudvalget bør tage op til drøftelse, kan disse sendes til Aalborg Stift.

Biskop
Henning Toft Bro