Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljømål 2019

Arbejdsmiljømål 2019

I 2019 skal der fokus på arbejdsglæde og radon i tjenesteboliger. Læs her om de konkrete arbejdsmiljømål for 2019.

Arbejdsmiljøudvalget i Aalborg Stift har på sit møde den 8. november 2018 opstillet konkrete mål for det arbejdsmiljøarbejdet i 2019. Udvalget opstillede følgende mål: 

1. Øge motivation og fastholdelse af arbejdsglæde for præster 
Arbejdsmiljøudvalget har fokus på, at man skal øge motivationen og fastholde arbejdsglæden for den enkelte præst. Motivationen for den enkelte kan øges på flere forskellige måder, ligesom der kan være flere forskellige forhold, som medvirker til præstens arbejdsglæde, hvilket skal fastholdes. Arbejdsmiljøudvalget ønsker arbejdsmiljøgruppernes input til, hvorledes motivationen kan øges og arbejdsglæden fastholdes.

2. Tjenesteboligerne gennemgås i 2019 for radon  
Arbejdsmiljøudvalget havde i 2018 også et mål om, at tjenesteboligerne omfattet af årets provstesyn, skulle gennemgås for radon. Det er endnu ikke alle boliger som er gennemgået for radon, hvorfor Arbejdsmiljøudvalget også i 2019 har sat sig som mål, at tjenesteboligerne skal gennemgås for radon. Årsagen til, at Arbejdsmiljøudvalget har sat sig som et mål, at tjenesteboligerne gennemgås for radon er, at radon kan have stor betydning for arbejdsmiljøet for den enkelte præst. 

Arbejdsmiljøudvalget ønsker, at målene for det kommende års arbejdsmiljøarbejde tages op til drøftelse på et samrådsmøde i det enkelte provsti. Når målene er blevet drøftet på et samrådsmøde ønskes en tilbagemelding af drøftelsen sendt til Arbejdsmiljøudvalget, forud for næste års arbejdsmiljødrøftelse. Jo mere konstruktive tilbagemeldinger udvalget får, jo mere har udvalget at arbejde med. 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Aalborg Stift ved stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell eller til medlemmerne af Arbejdsmiljøudvalget. 

Hvis du har forslag til andre arbejdsmiljøtemaer som Arbejdsmiljøudvalget bør tage op til drøftelse, kan disse sendes til Aalborg Stift.

Biskop
Henning Toft Bro