Til menighedsråd
Persondataforordning

Persondata

Stifterne har i fællesskab udarbejdet nedenstående dokumenter til hjælp for menighedsråd og provstier i arbejdet med persondata. Der er bl.a. skabeloner til indhentelse af samtykke i forskellige situationer samt følgebreve, der forklarer hvad der skal udfyldes. Der er også lavet en oversigt over, hvad der udestår for menighedsrådene at udarbejde af dokumenter.