Til menighedsråd
Match-møde

"Hvordan finder vi en nyuddannet præst?" 

Hvornår? 

Århus
D. 1.11.2019 kl. 15.17
Sted: Skt. Marcus Kirkeplads 1,
8000 Århus

 

København 
D. 8.11.2019 kl. 15-17
Sted: Farvergade 27F,
1463 København

Sådan spørger mange menighedsråd sig selv. Nu indbyder vi til ”match-møde” med de igangværende hold på pastoralseminarierne i København og Århus, hvor man gennem det personlige møde med de studerende kan præsentere ledige præstestillinger.

 

Taletiden vil blive afpasset antallet af deltagere, så det vil være en god idé også at medbringe skriftligt materiale om stillingerne.

Man kan selvfølgelig deltage begge steder. Af hensyn til tilrettelæggelsen, vil vi bede om tilmelding senest 1/11 til Marie Welling: mawe@km.dk
 

Hertil kan også eventuelle spørgsmål rettes.