Til menighedsråd
Guide til fundraising i sognet

Hjælp til fundraising

Skal dit sogn søge ekstern finansiering til kirkelige projekter? Så kan du få hjælp i stiftets digitale værktøjskasse fyldt med praktiske ideer og gode råd til fundraising.

Af Lene Kjældgaard

Måske trænger jeres kirke til en ny kirkeklokke. Måske har jeres kirke-kulturmedarbejder fået en god ide til et diakonalt projekt, der kan hjælpe medmennesker til en værdig dagligdag. Eller måske skal kirken renoveres, og i vil gerne udsmykke alteret med et helt nyt altertæppe, vævet af en anerkendt kunstner. Udfordringen er bare, at menighedsrådets og provstiets penge allerede er afsat til andre gode formål - og hvad gør man så?

I stedet for at droppe et godt og relevant projekt, der fremmer det kirkelige liv i sognet og opfylder en gavnlig funktion i samfundet, kan I overveje at søge alternative finansieringskilder. Inden for folkekirkens rammer kunne det f. eks. handle om at søge penge i Den Folkekirkelige Udviklingsfond og Kirkeistandsættelsespuljen. Hvis jeres projekt fremmer det kirkelige liv i hele stiftet, kan I også søge stiftsrådet om støtte.

Endelig er det muligt at søge ekstern finansiering til projektet gennem fondsansøgninger. Der er mange penge at hente i landets knap 5.500 fonde, men processen kan virke som en uoverskuelig opgave. 

Praktiske redskaber til fundraising

For hvordan er det egentlig, man finder de enkelte fonde og puljer? Hvordan sikrer man, der er et match mellem projektets formål og fondens formål? Hvordan skriver man en skarp fondsansøgning? Hvordan skal budgettet opstilles? Og hvordan griber man hele forberedelsen til ansøgningen an? 

Der er hjælp at hente i stiftets nye, digitale værktøjskasse, som er fyldt med artikler, der giver en konkret og lavpraktisk intro til fundraising. Her finder du tips, tricks og svar på tvivlsspørgsmål, ligesom du kan læse artikler om, hvordan præsten, organisten eller menighedsrådet lykkedes med at hente penge hjem til deres projekter. Du kan også hente en række gratis skabeloner, der letter arbejdet, når du skal lave en projektbeskrivelse, et budget eller anmode andre om at skrive et støttebrev, der bakker dit projekt op.

Hvad er fundraising?

I har penge til at løse jeres kerneopgave, men har en god ide til et projekt, der kan løse et almennyttigt problem, der samtidig understøtter jeres folkekirkelige opgave. Men hvor skal pengene komme fra? Måske fra fundraising.

10 gode råd til fundraising

Der er kamp om millionerne i fondene - derfor skal du være skarp på din ide, sørge for, den er støtteværdig og sikre dig, der er et match mellem fondens og projektets formål. 

Den velforberedte fundraisingproces

Få inspiration til, hvordan du kan gribe en ansøgningsproces an, og hvilke overvejelser, I skal gøre sig, før I sender en ansøgning afsted til en offentlig pulje eller privat fond.

Skriv en skarp fondsansøgning

Få råd til at skrive en kort og præcis ansøgning, der vil øge chancen for at få bevilling til jeres projekt. 

Evaluering af projekt

Flere store fonde stiller krav til evaluering. Samtidig kan en evaluering tilvejebringe ny viden og læring for jer.

Skabeloner

Kom i gang med fundraising med denne samling af skabeloner.