Fortsæt til hovedindholdet
Tema: Krigen i Ukraine
Idékatalog

Idekatalog til aktiviteter for og med ukrainere

Find inspiration til aktiviteter for nyankomne ukrainere her. 

Af Steen Toft Winther og Marie Hoehl Tolstrup

Mange kirker spørger i øjeblikket sig selv, hvordan de bedst muligt kan bidrage til at tage imod flygtninge fra Ukraine, og herunder finder du en liste over aktiviteter, arrangementer og andre tiltag, du og din kirke kan trække inspiration fra. 

Lektor og ekspert i ortodokse kirker i Syd- og Østeuropa, Emil Saggau, anbefaler kirkerne, at de starter i det små og gør brug af de tilbud, de allerede har. 

Lyt også til Tidsånd på DR, hvor trosredaktør Christoffer Emil Bruun taler med Emil Saggau og institutleder ved Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet Annika Hvithamar om kirkens rolle i mødet mellem ukrainere, der ofte er ortodokse, og danskerne.

 • Opret samarbejder i lokalsamfundet
  Slå jer sammen med kommunen, skoler, foreninger etc. – foren de gode kræfter og gør det, I hver især kan og er gode til.
   
 • Fællesspisning og dialogkaffe
  Fællesspisning og dialogkaffe er en god og uformel måde, hvorpå ukrainske flygtninge kan stifte bekendtskab til både deres sognepræst og lokalsamfund.
   
 • Flygtningevenner
  Hjælp de nytilkomne ukrainere med at finde sig til rette i lokalområdet ved at matche dem med danske enkeltpersoner eller familier. Det kan fx være hjælp til at finde vej til supermarkeder eller legepladser, eller hjælp til socialt samvær og forståelse af kulturelle koder. 
   
 • Benyt omgivelserne - gåture og picnic i naturen 
   
 • Brug jeres kontakter og tag på udflugter
  Arranger udflugt for ukrainere sammen med kirkens frivillige.
   
 • Gør sognegården eller præstegården til et mødested
  Mange ukrainere er blevet indkvarteret hos private, og de kan derfor have brug for et sted at møde andre fra Ukraine. 
   
 • Tumlingeleg og babysalmesang
  De fleste ukrainske flygtninge er kvinder og børn, og tumlingeleg og babysalmesang knytter ikke blot bånd mellem deltagerne, arrangementerne kan også gøre det lettere at blive introduceret til det danske sprog.
   
 • Musik, koncerter og kor
  Musik samler mennesker og er en god måde at bryde sprogbarrierer på. Hvis der er ukrainere i dit sogn, som synger eller spiller et instrument, kan I invitere dem til at lave fælles koncerter eller korsang i kirken. Der kan også afholdes støttekoncerter for Ukraine.
   
 • Sprogcafé
  Tilbyd ukrainerne samtalepartnere som supplement til den sprogundervisning, de modtager.
   
 • Læg lokaler til
  Civilsamfundsorganisationer, NGO'er og nødhjælpsorganisationer kan i nogle tilfælde mangle lokaler. Det kan ukrainske migrantmenigheder også.
   
 • Nedsæt et udvalg, der koordinerer indsatsen
  I flere provstier har man nedsat et udvalg af præster, ansatte og medlemmer af menighedsrådet, der står for at koordinere indsatsen vedrørende ukrainske flygtninge. Det er en smart måde at undgå, at flere sogne eller kirker udbyder de samme aktiviteter.
   
 • Hold dig orienteret i lokale Facebookgrupper
  I lokale Facebook-grupper kan du både holde dig opdateret i, hvad der foregår i lokalsamfundet, og byde ind med arrangementer for ukrainere og deres værtsfamilier. 
   
 • Sjælesorg
  Krisesamtaler med en præst. 
   
 • Åben Kirke: Lystænding, ikoner og plads til refleksion
  De fleste ukrainere er ortodokse kristne, og hvis I har et sted i kirken, hvor der kunne være plads til nogle ikoner og lys, ville det være et fint sted, hvor ukrainere kunne få plads til refleksion i lidt mere vante omgivelser. 
  Læs mere om ukraineres trosforhold og kristne praksis i denne artikel fra fagtidsskriftet Kritisk Forum.
   
 • Gudstjenester, andagter, liturgi og tekster 
  Inviter til andagter for ukrainere, hvor de får mulighed for at synge salmer eller læse tekster op på ukrainsk. Hvis der er tolke i lokalområdet, kan man bede dem om hjælp til oversættelserne. 
  Find skabeloner til plakater og foldere på ukrainsk her, og læs mere om liturgi og bønner for ukrainere her.
  Find også link til Taizesange her - syv lettilgængelige sange med tekst på dansk og ukrainsk samt links til lydfiler.
   

Folkekirkens Migrantsamarbejde har også udarbejdet denne side, som du kan hente inspiration fra. Og find en oversigt over, hvor ukrainere bor i landet her.

Der er også en landdækkende facebook-side Kirkernes engagement blandt ukrainere i Danmark, hvor du kan finde mere inspiration.

Husk også fyraftensmøde i Aalborg Stift den 1. juni i Bispegården. Læs mere på linket her.

Opdateres