Fortsæt til hovedindholdet
Tema: Bispevalg i Aalborg Stift (2021)
Lister og info til stemmeberettigede
Tastatur med blå knap med teksten Info

Lister og info til stemmeberettigede

Find valgliste, stillerlister og øvrig info til stemmeberettigede her.

Valgbestyrelsen har udarbejdet en valgliste over de stemmeberettigede, uden adresser og kontrolnumre, som vil kunne ses på folkekirkens intranet, DAP, og på Aalborg Stifts hjemmeside. Det giver menighedsrådsmedlemmer og præster i Aalborg Stift mulighed for at undersøge, om de er optaget på valglisten. Valgbestyrelsen opfordrer til, at personer, som mener, at de er berettigede til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, og personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, gør indsigelse overfor valgbestyrelsen senest den 7. september 2021. Indsigelse skal sendes til valgbestyrelsens sekretariat på adressen Aalborg Stiftsadministration, Thulebakken 1, 9000 Aalborg eller til kmaal@km.dk.

Den endelige valgliste kan ses i faktaboksen herunder.

De stemmeberettigede vil modtage afstemningsmaterialet digitalt.

Når afstemningsmaterialet udsendes, vil valgbestyrelsen beskrive proceduren i forbindelse med valget nærmere. Afstemningsmaterialet sendes direkte til de stemmeberettigedes digitale postkasse, e-boks. Stemmeberettigede, der er fritaget fra at modtage digital post, vil få et fysisk brev om, at de kan stemme ved personligt fremmøde på stiftsadministrationen i åbningstiden i afstemningsperioden.